fbpx
  • Sätt färg på Göteborg

    Sätt färg på Göteborg är ett färg- och utbildningsprojekt med fokus på särskilt utsatta bostadsområden och unga långt från arbetsmarknaden. Vi kombinerar social inkludering och integration av unga med aktivt arbete för miljöförbättring och stadsdelsutveckling, genom bland annat moderna konstformer, främst inom street art.  

    Läs mer här

Aktuella satsningar

Cool Green Deal

Cool Green Deal är ett projekt som syftar till att ge unga en motbild till oron för miljön och jobben, genom att de själva får medverka i ett konkret miljöprojekt och genom att deras insatser skapar gröna jobb med anställningar för andra unga och dem själva.

Läs mer här

23 km konst

23 kilometer konst är precis som namnet antyder ett 23 kilometer långt konststråk från kulturhuset Blå Stället i Angered till Röda Sten konsthall vid Klippan. Konststråket samlar både stora muralmålningar, färglada vimplar och pimpade elskåp.

Läs mer här

Nyheter inom Sätt färg på Göteborg

Verksamhetsidé

”Sätt färg på” genomfördes först småskaligt i flera svenska städer. I Göteborg startade projektet 2013 och sedan 2016 i betydligt större skala.
Idag är föreningens ambition bland annat att hjälpa unga att komma i arbete samtidigt som vi förbättrar vårt klimat och sätter färg på staden.

Läs mer om vår verksamhetsidé

 

Samarbetspartners

Sätt färg på Göteborg är ett färg- och utbildningsprojekt där flera aktörer arbetar tillsammans.
Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi goda förutsättningar för social inkludering, stadsutveckling och en bättre miljö.

Läs mer om våra samarbetspartners