fbpx

2014 – ett framgångsrikt år

Läs artikel

Vi blickar tillbaka på ett fantastiskt år, fyllt av lyckade event och aktiviteter, anställda målarlärlingar och mer färg i Göteborg.

Under året som gick arrangerades tre stora event inom ramen för Sätt färg på: utomhusvernissagen ”Nära vatten” vid Röda Sten, ungdomar som målade i Frihamnen och återinvigningen av kulturhuset Blå Stället i Angered.
– Aktiviteterna och eventen har varit mycket lyckade, säger Erling Zandfeld, projektledare för Sätt färg på Göteborg.

Alla lärlingar fick anställning
Under året har sju ungdomar med måleriutbildning haft praktik i Sätt färg på Göteborg, och samtliga har fått tillsvidareanställning.
– Det har varit mycket inspirerande att se hur de har vuxit som människor. Det är viktigt att det finns både bra handledning, arbetsledning och en inspirerande uppgift. Att alla gått vidare till en anställning är otroligt roligt, säger Erling.

Arbetslösa ungdomar fick testa måleri
Även för de ungdomar som inte hade målarbakgrund men som också fick praktik, har det gått bra, även om vägen till jobb inom måleri är längre för dem.
– Vi har skapat tre steg där man först får testa på att måla under ett par veckor. Om det känns intressant fortsätter man med praktik. För den som sedan vill bli målare finns det utbildning och lärlingsplatser. Det tar ett tag men efter det är man anställningsbar inom måleri, säger Erling.
21 ungdomar har testat på måleri under 2014, och av dem har många fått arbete inom andra branscher, börjat studera eller valt att gå vidare med måleriet.

Glädje, intresse och hårt arbete
Under året har Erling stött på mycket arbetsiver och glädje.
– De är jätteduktiga och intresserade, men många har svårt att få jobb för att de inte har kontakter. Här har vi ett fortsatt svårt men viktigt arbete framför oss. Varje person som går från bidragstagare till skattebetalare är en vinst för samhället, förutom allt vad det betyder för individen, säger Erling.

En hoppfull framtid
Med en blick framåt ser Erling väldigt positivt på arbetsmarknaden för målare, med fler byggprojekt och ökande rekryteringsbehov. För Sätt färg på Göteborg kommer 2015 bjuda på många nya event och aktiviteter, där flera förhoppningsvis kommer bli årligt återkommande fram till 400-årsjubileet 2021.