Sätt färg på Helsingborg – igen!

I fjol anordnades ett miniprojekt i Helsingborg där arbetslösa målare begav sig till stadsdelen Drottninghög och målade fint tillsammans med lokala måleriföretag. Flera målare fick jobb under projektet och nu ska succén upprepas.

Ett nytt Sätt Färg På Helsingborg är i full gång och i år har vi 8 målerideltagare som alla är bosatta i Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal. Det är ett bra gäng som har stora förväntningar att komma ut i arbete och få visa vad de kan. Många av deltagarna har redan goda kunskaper i måleri medan andra gärna vill prova på om måleriyrket är något för dem. I år har vi återigen våra duktiga handledare Stefan och Jan som gärna lär ut grunderna i måleri och som följer de olika deltagarna och värderar deras kunskaper.

Fyra måleriprojekt

Utsmyckningsarbete i entrén

Förutom Måleriföretagen drivs Sätt färg på Helsingborg tillsammans med projektet Rekrytera, ett sysselsättningsprojekt av Helsingborgs stad, Helsingborgshem och Arbetsförmedlingen, samt är sponsrat av AkzoNobel och Anza. I år är det fyra uppdrag som skall genomföras och det första är ett utsmyckningsarbete i en entré på Blåkullagatan i Drottninghög där Rekrytera har sitt kontor. Färgerna är satta efter Helsingborgshems och Rekryteras loggor i lila och grönt.

Det andra projektet är att färdigställa en sliten lokal som skall bli kontor. Där provas kunskaper i moment som spackling slipning målning av väggar tak lister dörrar. Arbetet har gått väldigt bra och lokalen är om någon dag redan färdig.

För att måla upp bilden används projicering på ytan

Tredje projektet målas upp på önskemål eftersom Fredriksdal nästa år firar 100års-jubileum. Av den anledningen har konstnären Marie Hendefelt gjort ett förslag på ett motiv som skall målas upp på en 3×4 meters vepa och hängas på en fasad i Fredriksdal. Motivet föreställer Gisela Trapp; kvinnan som skänkte mark till Helsingborg Stad som i dag är området vi arbetar i. Till motivet finns också arbete med 6 parkbänkar som skall målas i en färg som kopplar dem till verket.

Fjärde och sista projektet är skyltar till Rekrytera, som arbeta i projektet, samt en kaféskylt till Café Välkommen som är ett kafé där kvinnor från olika länder kan träffas.

Text och foto: Marie Hendefelt