Arbetsförmedlaren Sara: ”De som vill bli anställda ska bli det”

Sara Bang är arbetsförmedlaren som på heltid lånas ut till projektet Sätt färg på Göteborg för att rekrytera framtidens målare. Och än så länge går det utmärkt; av de 73 ungdomar som varit inne i projektet har 40 personer påbörjat en måleriutbildning eller fått ett jobb.

– Sätt färg på Göteborg är ett ovanligt projekt eftersom det finns en konkret väg ut till arbete för att stort antal människor. Även om du inte redan är inskriven på Arbetsförmedlingen eller har några gymnasiebetyg kan du från dag 1 gå med i projektet, förutsatt att du är arbetslös säger Sara.

Målet med Sätt färg på Göteborg är i grund och botten att ungdomarna ska få med sig ett yrkesbevis i form av en lärlingsbok. Lärlingsboken gör ungdomarna anställningsbara i måleriföretag som tack vara byggboomen och eftersatt underhållsarbete är i stort behov av arbetskraft. Projektet söker efter arbetslösa ungdomar och rekryterar främst i områden där arbetslösheten är som högst.

Sara Bang är arbetsförmedlare och coach i projektet

”Arbetar mycket med ungdomarnas uppfattning om sig själva”

Sara blir ungdomarnas allra första kontakt och finns med under hela projekttiden. Hon berättar om att arbetslösheten har en stor negativ inverkan på självbilden och arbetar därför mycket med ungdomarnas uppfattning om sig själva.
– När jag coachar ungdomarna försöker jag få dom att reflektera över vad dom själva vill med sina liv, vem har ansvar för vad och hur man själv kan förändra sin livssituation. Det är ju ofta ett väldigt tungt bagage man har med sig som är svårt för personen att hantera utan ett positivt sammanhang. Men här kan Sätt färg på Göteborg vara en del av lösningen, här kan man hitta en väg framåt, ett meningsfullt sammanhang med gemenskap och arbetsglädje samtidigt som man får en gångbar yrkesutbildning.

Ofta behöver ungdomar ett positivt sammanhang att vistas i. Här visar måleriinstruktör Tommy konsten att spackla rätt

”Kontaktnätet med måleribranschen är framgångsfaktorn”

Arbetsförmedlingen, som är Saras arbetsgivare, är en viktig samarbetspartner till projektet. Många ungdomar kan på grund av gymnasieavhopp inte få studiemedel under utbildningen så därför beslutade Arbetsförmedlingen om att ge projektets deltagare aktivitetsstöd under hela projekttiden. På så vis får fler chansen till en yrkesutbildning med goda framtidsutsikter. Arbetsförmedlaren Sara arbetar dessutom med projektet på heltid vilket har flera fördelar.

– Ungdomarna ser mig lite som ”den snälla arbetsförmedlaren” av den enkla anledningen att jag är närvarande. Jag har tiden som krävs för att vara engagerad och fungera som det stöd många behöver. Eftersom jag arbetar med att matcha mot enbart ett yrke, måleri, så är det även lättare att ha en god överblick och upprätthålla ett bra kontaktnät. Tack vare det hoppas jag kunna uppnå mitt personliga mål om att alla ungdomar i projektet som vill bli anställda inom måleribranschen också ska bli det.