Sätt färg-gänget på studiebesök hos valideringen

Sätt färg på Göteborgs målarutbildning avslutas med en validering. Enkelt uttryckt är det då deltagarens kunskap och färdigheter i måleri översätts till timmar i den kommande lärlingsboken. För att få oss en bild av hur valideringen går till i praktiken tog vi med våra deltagare på ett studiebesök.

Det är Bräckegymnasiet som håller i valideringen för målare och Morgon Karlsson är ansvarig lärare. Det är också han som gör bedömningarna. Morgan berättar att Bräcke för närvarande är det enda valideringscentret som Arbetsförmedlingen får skicka till. Men på Bräckegymnasiet valideras också andra som kommer från vuxenutbildningen, och givetvis också de som kommer direkt från olika målerifirmor.

– Vi validerar ju även andra yrkesutgångar, berättar Morgan samtidigt som vi visas runt i lokalerna.

Vi går förbi några killar som håller på med plattsättning.

– Många är ganska nervösa när dom kommer hit, men det går alldeles utmärkt att fråga om man det är något man inte förstår. Det ska man inte vara rädd för, säger Morgan.

Valideringen görs på tid men det är inte varje moment som klockas, utan helheten. Man har ungefär tre veckor på sig att färdigställa anvisade rum utifrån den arbetsbeskrivning man skall gå efter.

– Under tiden du arbetar kommer vi runt lite då och då och gör stickprov. Vi tar även bilder för dokumentation av utförandet. Men det är slutresultatet som bedöms och som avgör hur många timmar det blir, berättar Morgon.

På frågan vad som kan ge mer timmar tar Morgan tapetseringen som exempel: Du väljer en tapet med svårare mönsterpassning för att det ger fler timmar, men om du inte är så säker på tapetsering så kan en enklare tapet ge ett bättre slutresultat och därmed ändå vara det som i slutänden blir mest strategiskt för personen.

Med andra ord gäller det att tänka utifrån sina egna förutsättningar och dagsform vid själva tillfället än att bara ”gapa” efter fler timmar.

Våra nuvarande deltagare kommer valideras under februari nästa år och vara färdiga med sin utbildning lagom till vårsäsongen. Alla kände nog en släng av prestationsångest, men att besöket idag ändå tog bort det mesta av nervositeten.

Man får helt enkelt arbeta metodiskt och göra så gott man kan. Ofta räcker ju det mycket längre än man själv tror!