”Sätt färg på Göteborg” blir ”Sätt färg på Göteborgsregionen”

Sätt färg på Göteborgsregionen

Efter att ESF beviljat projektet bidragsmedel för perioden 2019-2022 så utvidas projektet till att också inkludera Göteborgsregionens kommuner, och drivas vidare under namnet ”Sätt färg på Göteborgsregionen”

Värvning av fler målerilärlingar planeras därmed ske inom hela Göteborgsregionen, av deltagare som uppbär ekonomiskt bistånd.

Sätt färg på Göteborgsregionen behöver kontakter till biståndshandläggare och jobbcoacher inom olika enheter i respektive kommun.

Vänligen ta kontakt med Sara Bang sara.bang@arbetsformedlingen.se eller Saman Fattah saman.fattah@sattfargpa.se vid intresse.