Ungdomsfokus på Göteborgs Klimatvecka

Klimatsatsningen Cool Green Deal innebär också att Sätt färg på Göteborg arbetar tillsammans med Göteborgs stad, Göteborg Energi och WWF för att inkludera unga i arbetet mot målen i Agenda 2030. 20-23 juni genomförs en Klimatvecka i Göteborg med fokus på 12-19-åringar, för ökad kännedom om den globala uppvärmningen och om hotade djurarter. WWF bidrar med workshops, och feriearbetare i kommunen kommer att genomföra olika aktiviteter. Bland annat kommer målade budskap, med fokus på hotade djurarter, att synas på elskåp och elcentraler i stadsmiljön.

– Vi vill skapa en plattform, och hoppas att Klimatveckan kan bli ett återkommande arrangemang, säger projektledaren Ahmed Bayati.

– Det vi vill förmedla är att de smarta valen i vardagen har större betydelse än vi tror. För klimatet skull hade det varit önskvärt ifall fler skolor, verksamheter, kommuner och förvaltningar kunde medverka.