Ungdomsfokus på Göteborgs Klimatvecka

Ungdomsfokus på Göteborgs Klimatvecka

Klimatsatsningen Cool Green Deal innebär också att Sätt färg på Göteborg arbetar tillsammans med Göteborgs stad, Göteborg Energi och WWF för att inkludera unga i arbetet mot målen i Agenda 2030. 20-23 juni genomförs en Klimatvecka i Göteborg med fokus på 12-19-åringar, för ökad kännedom om den globala uppvärmningen och om hotade djurarter. WWF bidrar med workshops, och feriearbetare i kommunen kommer att genomföra olika aktiviteter. Bland annat kommer målade budskap, med fokus på hotade djurarter, att synas på elskåp och elcentraler i stadsmiljön.

– Vi vill skapa en plattform, och hoppas att Klimatveckan kan bli ett återkommande arrangemang, säger projektledaren Ahmed Bayati.

– Det vi vill förmedla är att de smarta valen i vardagen har större betydelse än vi tror. För klimatet skull hade det varit önskvärt ifall fler skolor, verksamheter, kommuner och förvaltningar kunde medverka.