CARE EUkraine: Nytt projekt som skapar möjligheter för ukrainska flyktingar & förbättrar klimatet

Projektet startades i oktober för att skapa möjligheter åt ukrainska flyktingar som nyligen anlänt till Sverige och samtidigt motverka global uppvärmning. Projektet drivs genom officiell samverkan med Help Ukraine och Skyddsvärnet i Göteborg. Under en period på 5.5 månader kommer de 140 deltagarna genomföra ett antal delprojekt som rustar dem med bättre förutsättningar för att kunna integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. De utgör också en väsentlig del i ett långsiktigt projektresultat på klimatområdet då deras arbete bidrar till Europas satsning på att uppnå klimatneutralitet.

Projektperioden kommer att inledas med en introduktion där deltagarna får hjälp med att anpassa sina CV:n, personliga brev och LinkedIn profiler till den svenska arbetsmarknaden. Därefter kommer deltagarna få välja mellan två inriktningar; en “grön” anställning hos Sätt färg på Göteborg eller IT-utbildning.

Deltagarna som anställs av Sätt färg på Göteborg kommer att delta i digitala sökningar i Google Earth för att finna de bästa möjliga byggnaderna för att anlägga vita, gröna och blå tak. Dessa typer av tak har alla en positiv effekt för klimatet då de på olika sätt motverkar global uppvärmning. De nyanlända kommer på så sätt att få möjlighet till en meriterande deltidsanställning med ett flexibelt schema som lätt kan kombineras med studier eller andra sysselsättningar.

För de som väljer den andra projekt-inriktningen erbjuds ett antal olika kurser inom kodning, webb-design och IT-säkerhet. Kompetensbehovet inom IT-branschen växer ständigt och kan utföras av människor med olika modersmål då programmeringsspråken är universella. Deltagarnas chanser att hitta arbetstillfällen både inom Sverige och internationellt efter projektperiodens slut kommer på så sätt att öka markant.

Learning to write programs stretches your mind, and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains.

Bill Gates, Co-Chairman, Bill & Melinda Gates Foundation, Co-Founder, Microsoft