Nästa kull av elever påbörjar vår Cool-Roofing kurs!

Under den föregående veckan startade en ny omgång av våra kurser i Cool-Roofing tekniken. Efter tidigare framgångsrika kurstillfällen med våra partnerskolor Movant Göteborg, Göteborgs Praktiska Gymnasium och Movant Helsingborg är det dags för nästa kull att certifiera sig i utförandet av denna innovativa teknik, där även Yrkesgymnasiet i Borås ingår. Då behovet av hantverkare som är certifierade i utförandet av coatingen växer kommer vi även anordna kurser under våren 2023.

Inom de två projekten “Miljö & Arbete” och “Cool Green Deal”, som är finansierade av Vinnova och Arvsfonden, sker detta genom att vi erbjuder målerielever och byggelever en gratis kurs i Cool-Roofing tekniken. Det här en teknik för att “coata” taken med en vit färg som reflekterar solljuset tillbaka ut i rymden, istället för att attrahera värmen på samma sätt som ett svart tak gör. Detta minskar i sin tur växthuseffekten och sänker energikostnaden för fastighetsägaren avsevärt. I andra delar av världen, som i Frankrike och Kalifornien, är tekniken standard för nybyggnationer och utförandet har även börjat sprida sig till Sverige. Det är framförallt på handels- och industribyggnader med kylbehov, samt tak med solceller som tekniken är särskilt fördelaktig för att på kort tid tjäna in investeringen.

Thermo-Logic i Landvetter är en av pionjärerna i Sverige då de är bland de första hantverkarna som är ackrediterade installatörer av Cool Roofing system och certifierade utförare av coating för vita tak. De har sedan introduktionsutbildningens start varit officiella partners och instruktörer för Sätt färg på Göteborgs kursdeltagare. Tillsammans med instruktörer från Miljöteknik har de under den här omgången genomfört två kurstillfällen på Yrkesgymnasiet i Borås och Movant Göteborg. Kursen som sker under en dag består av både föreläsningar och praktiska moment där eleverna lär sig att själva utföra de olika delmomenten.