Frida Clerhage sätter färg på Stigbergstorget

Fotograf: Philip Liljenberg

Ytterligare ett konstverk har blivit färdigt längs det 23 km långa konststråket. Under de två senaste veckorna har Frida Clerhage, bildkonstnär och grafisk formgivare från Göteborg, satt färg på Stigbergstorget med en 320 kvm stor markmålning i havstema.

Inför Göteborgs 400-årsjubileum har Sätt färg på Göteborg sedan 2016 målat upp ett konsttråk som sträcker sig från Angered bort till Röda Stens Konsthall. Projektet ”23 km konst” är ett samarbete mellan Sätt färg på Göteborg, Stadsmiljöförvaltningen och Göteborgs stad. Frida Clerhage berättar om då hon fick förfrågan till uppdraget vid Stigbergstorget, den senaste målningen längs stråket;

– Jag tyckte det var ett så fantastiskt roligt uppdrag. Jag känner mig väldigt glad och stolt över att få vara med på det här projektet och att sätta färg på Göteborg. Så många som gått förbi mig när jag målat den här markmålningen och uttryckt hur glada de blir av färg och målningen. Känns fint att kunna använda sin konst till att glädja andra människor.”

Konstverken inom projektet är skapade av konstnärer lokalt, nationellt och internationellt. Målsättningen är dels att skapa arbetsmöjligheter för unga och dels att liva upp områden och på så sätt förbättra sociala förhållanden. Frida menar att vägg- och markmålningar har bra potential.

– Än finns det många ytor som skulle behöva ett lyft i form av mark och väggmålningar. Det livar bevisligen upp och är ett fint sätt att synliggöra konstnärer. Det engagerar människor och öppnar upp till diskussion.”

”Jag hoppas kunna bidra med glädje, engagemang, en upplevelse och lite mer konst till världen”.  

Frida Clerhage, bildkonstnär och grafisk formgivare.

Fotograf: Philip Liljenberg

Målningen på Stigbergstorget knyter an till platsens historia. Området har sedan 1600-talet präglats av fiske, sjöfarten och dess industrier.

– Tanken är att markmålningen ska vara platsspecifik. Jag började med att göra research om Stigbergstorget och dess historia. Mycket handlar om havet med kringliggande byggnader känns som att de stämmer överens med just havet också. Så ganska snabbt bestämde jag mig för att göra ett havsmotiv då jag verkligen tycker om formerna och färgerna som hör till havet. Jag tycker de rimmar fint med mitt formspråk där jag nästan alltid hamnar i att gestalta naturen på ett eller annat sätt.

Hon berättar vidare om sin arbetsprocess;

– Så jag gjorde en skiss, tog med mig den i form av ett A4-papper till platsen, ritade ut del för del med gatukritor och fyllde i med färg. Det visade sig vara en bra grej att det är just en parkeringsplats då jag kunde använda mig av de som ett rutsystem för att få allt på rätt plats.

Frida har tidigare engagerat sig i andra socialt inriktade konstprojekt. Hon beskriver bland annat arbetet med en väggmålning hon skapade för Ro-gruppen i samband med invigningen av deras nya lokaler.

– Det var ett socialt projekt då jag målade live under invigningskvällen för att inspirera medarbetarna till att göra sin egen väggmålning.

Frida Clerhage har utöver markmålningen på Stigbergstorget också skapat fönstermålningar på Torggatan som en del av det 23 km långa konststråket.

Om Frida Clerhage:

Bildkonstnär och grafisk formgivare från Göteborg. Arbetar med ”allt ifrån små illustrationer och mönster till stora muralmålningar i rummets alla vinklar”. Bakom sig har hon en 5-årig konst och designutbildning.

Om konstverket:

Storlek: 320 km.
Tidsåtgång: ca 2 veckor.
Material: Färg och gatukritor.
Motiv: Havet, snäckor, koraller och tång.
Projekt: 23 km konst

Fotograf: Philip Liljenberg