48 Miljöambassadörer anställda inom Cool Green Deal

Under sommaren har 48 personer börjat arbeta hos oss som miljöambassadörer inom vårt projekt Cool Green Deal. Projektet drivs stöd av Arvsfonden och syftar till att ge unga en motbild till oron för klimatet och arbetsmöjligheter. 

Genom att arbeta i ett konkret miljöprojekt kan gröna jobb skapas med anställningar för andra unga och dem själva. Detta är en satsning för att ge unga en framtidstro både vad gäller möjligheterna till egenförsörjning och klimatutmaningarna som vi står inför.

Miljöambassadörerna gör sökningar på tak lämpliga för hållbarhetsåtgärder som cool roofing och gröna tak. Samtidigt som unga breddar sina arbetslivserfarenheter och kunskaper i klimatfrågor så möjliggör projektet att fler städer ska kunna bli klimatneutrala.