22 barn från Ukraina deltog på sommarläger

Tillsammans med vår projektpartner Help Ukraine Gothenburg (samarbetspartner inom CareEUkraine) anordnade vi sista veckan i juni en konstauktion för Ukraina i Varberg.

Ukrainska konstnärer ställde ut deras unika konstverk, alla tolkning av temat framtiden och klimathotet. De ukrainska konstnärerna är alla tävlande i vår internationella konsttävling Art@Climate2030.

Auktion för Ukraina: Under utställningen auktionerades konsten ut för att samla in pengar till ukrainska barn som tragiskt förlorat sina föräldrar i kriget. Alla intäkter från auktionen, ca 46 000 kr, gick direkt till sponsring av Help Ukraine Gothenburgs sommarläger som för några dagar sedan blev verklighet då hela 22 stycken barn från Ukraina samlades under två veckor.

Sommarlägret anordnas av Help Ukraine Gothenburg och finansierades delvis av intäkterna från konstauktionen. Vi vill rikta ett tack till Help Ukraine Gothenburg för det fina samarbetet, tillsammans kan vi göra skillnad.

*Auktionen finasierades av projektet Art@Climate2030 som syftar till att uppmärksamma och väcka engagemang kring klimatkrisen genom konst.

Vill du läsa mer?