Care UDRC och CareEUkraine når nya höjder: Målet om 240 deltagare är uppnått

I en värld som präglas av förändring är våra ESF-finansierade projekt för Ukraina viktigare än någonsin. Med den andra etappen nästan avklarad och den tredje etappen runt hörnet, är vi stolta att meddela att våra deltagarmål för de båda projekten har uppnåtts. Låt oss ta en närmare titt på den positiva inverkan vi tillsammans har skapat.

CARE EUKRAINE 
Vi har hälsat 5 nya deltagare välkomna till vår växande gemenskap och därmed nått projektets mål om 140 registreringar. Av de 140 deltagarna har 70 personer anställts inom projektet.

I have great experience with this project. It helped me a lot to participate in the search for new acquaintances, and I am also very glad to have such work experience in Europe. Every meeting was very interesting. I really liked to communicate with people and help colleagues when they had difficulties. In addition to experience in a new field, the project allowed me to develop my resume writing and English skills. I would like to participate again and I am very grateful for this opportunity.

Deltagare i CareEUkraine

CARE UDRC
Care UDRC har under sommaren registrerat 2 ny deltagare och har därmed nått sitt projektmål på totalt 100 deltagare. Av de 100 deltagarna har 23 personer anställts.

Projektens framgångar från november 2022-idag.

Dessa siffror är mer än bara statistik – de representerar verkliga personer som har tagit steg mot en bättre framtid. Sammanlagt har 240 ukrainare, med vår hjälp och med hjälp av varandra, utvecklat sina professionella kompetenser och skapat ovärderliga nätverk inom både civilsamhället och den svenska arbetsmarknaden. Deltagarna har inte bara anpassat sig till nya förhållanden, de har blivit aktörer för förändring och framsteg.

Sammanlagt har 240 ukrainare, med vår hjälp och med hjälp av varandra, utvecklat sina professionella kompetenser och skapat ovärderliga nätverk inom både civilsamhället och den svenska arbetsmarknaden.

De 93 projektanställda har bidragit på ett speciellt sätt som stöd till de andra deltagarna genom mentorskap. De har även hjälp till att skapa en tak-databas för positiv miljöpåverkan i kampen att kyla planeten och motverka global uppvärmning. Vi är glada över möjligheten att genom projektet ha skapat möjligheter för en meningsfull sysselsättning som skapar skillnad på flera fronter samtidigt.

Deltagare utvecklar tak-databasen

Louise Nilsson, projektledare och Glib Chornyi, IT-projektledare

Ett bevis på detta engagemang och hårda arbete är vårt samarbete med Beetroot academy, War Child och IBM som erbjudit deltagare stipendier för högkvalitativ IT-utbildning. Tack vare detta initiativ har 36 ukrainare i Sverige tagit modet att fördjupa sig i kodningens värld. 

För att underlätta övergången till arbetsmarknaden har vi dessutom arrangerat evenemang med arbetsgivare i Göteborg och erbjudit träning för att öka deltagarnas mentala välbefinnande.

Projektledare Louise Nilsson kommenterar:

Vi är glada att knyta an till de som har anlänt till Sverige. Vårt mål är att skapa en välkomnande miljö för dessa individer. Att stödja dem genom deras 5 månaders resa i projektet har varit otroligt givande. 

Vi är särskilt stolta över att över 50% av våra deltagare nu har hittat jobb utanför projektet, vilket visar att de är på väg att verkligen etablera sig här i Sverige.

Louise Nilsson, projektledare för CareEukraine och Care UDRC

Genom samarbete och engagemang bygger vi tillsammans en bro för förändring och tillväxt. Vi ser ivrigt fram emot den tredje fasen och fortsättningen av vår gemensamma resa.

Projekten finansieras av ESF, Europeiska socialfonden