Mentorer och anställda tränas i ”Psychological First Aid”

I vårt arbete inom CareEUkraine och Care UDRC har vi dagligen kontakt med personer från Ukraina som alla drabbats av kriget på olika sätt. I mötet med personer som kan ha upplevt svåra situationer krävs extra känslighet, empati och adekvat kompetens. Därför är vi glada att både deltagare och vårt team i veckan fick en fantastisk chans att utveckla just denna kompetens under en två dagar lång utbildning i ”Psychological First Aid (PFA)” med War Child.

War Childs kurs i PFA bygger på solid forskning och lång erfarenhet av att hantera kriser. Den syftar inte till att ersätta professionell psykologisk vård, men den ger färdigheter att kunna agera i akuta situationer och att identifiera när det är nödvändigt att söka professionell hjälp. Efter att ha gått denna kurs har vårt team och anställda inom CareEUkraine och Care UDRC fått de verktyg och insikter som krävs för att ge psykologiskt stöd till personer som drabbats av traumatiserande händelser. 

Som en extra förmån fick vi testa på praktiska övningar guidade av kursledare Marianne Abboud, chef för War Childs arbete med psykisk hälsa och psykosocialt stöd i Libanon.

Psykiskt välbefinnande för både deltagare och anställda
Psykiskt välbefinnande är en central fråga, både i arbetslivet och i det dagliga livet. Det blir särskilt betydelsefullt i yrken som involverar människor, såsom i vår kontakt med ukrainare som har drabbats av kriget.

Vi är glada att genom War Childs utbildning ha fått möjligheten att utveckla vår kompetens att erbjuda psykologiskt stöd och att kunna agera i akuta situationer.