23 km konst

Gatukonst från Blå stället till Röda sten

1
DETTA ÄR 23 KM KONST

23 km konst är vårt stora konstprojekt och en del av Göteborgs 400 årsjubileum. Det startades för att binda samman staden samtidigt som det ger jobb och involverar ungdomar i stadsutveckling. 23 km konst är precis vad namnet antyder – en 23 km lång cykelsträcka innehållande konst så som muralmålningar, vepor, banderoller, färgglada tunnlar och markmålningar.

2
FRÅN ANGERED TILL KLIPPAN

23 km konst startar i Angered vid Kulturhuset Blå Stället och löper genom stadens centrum för att slutligen nå Röda Sten Konsthall. Sträckan är 23 km lång och går genom stadsdelarna Angered, Hammarkullen, Hjällbo, Alelyckan, Gamlestaden, Marieholm, Lilla Bommen, Inom Vallgraven, Järntorget, Majorna och Klippan.

INFÖR GÖTEBORGS 400 ÅRSJUBILEUM

Konststråket målas som en del av Göteborgs 400 årsjubileum. För att lyckas med att måla upp konst längs den 23 km långa cykelstråket har projektet arbetat på heltid sedan våren 2016 och konstverken målas upp successivt. Under årets varma månader tillåter vädret utomhusmåleri och det är då stora delar av stråket målas upp.

GER UNGA RIKTIGA JOBB

Konstverken är skapade av konstnärer lokalt, nationellt och internationellt men det faktiska målandet görs oftast av våra deltagare som utbildar sig till byggnadsmålare hos oss. I uppförandet av konstverken handleds ungdomarna av professionella måleriinstruktörer och konstnärer.

Bild: Sätt färg på Göteborg

Digital karta av 21 km Konst

Ta en promenad eller cykeltur i 21 km Konst med hjälp av denna digitala karta. Kartan visar var alla konstverk finns och berättar också lite om hur de skapats och självklart vem konstnären är. Kartan är skapad inför Göteborgs 400 årsjubileum och finns att ta del av på Goteborg2021’s webbplats.

Länk till digital karta

Engagerar unga i processen

21 km konst är till för att ungdomar och invånarna i den aktuella stadsdelen ska inkluderas och få tycka till om hur delar av deras område ska målas. Ett sådant engagemang kan handla om att rusta upp områdets papperskorgar, parkbänkar, fågelholkar, väggar, ja allt som kan förbättras med färg!

Ta reda på hur vi arbetar!

Bygglov, material och säkerhet då?

När muralmålningar, montering av vepor eller vimplar ska genomföras finns det flera viktiga och praktiska aspekter att tänka på. Eller iallafall för oss i projektet. Om du är en organisation, ett företag eller fastighetsägare som funderar på att få din husfasad målad kan du skönt luta dig tillbaka. Vi fixar det mesta!

Montering i 21 km konst

Kommer min byggnad ingå i stråket?

Är du nyfiken på vilka stadsdelar, gator eller byggnader som konststräckan passerar?
Då kan du undersöka varje meter via vår karta!

Se karta här!


´

´


FILM:

Att ha ett professionellt projekt i botten gör det mycket lättare

Rafael Lavicki Förvaltare på Bostadsbolaget, Erling Zandfeld Projektchef och flera andra berättar om
Sätt färg på Göteborg och hur vi arbetar med konst och fastigheter

´

´