Planerade konstverk tills 2021

Lego bridge av
Christo Guelov, Spanien

Vinnare i tävlingen Gothenburg Art 21
Se och läs mer om konstverket här

 The Gentle Giant
av Rajorshi Sircar, Indien

Vinnare i tävlingen Gothenburg Art 21
Se och läs mer om konstverket här