Samarbetar med fritidsgårdar & lokala mötesplatser

21 km konst löper mellan stadsdelarna Angered, Hammarkullen, Hjällbo, Gamlestaden, inom Vallgravarna, Linné, Majorna och Klippan.  När konst och färg ska målas upp i en stadsdel eller ett bostadsområde som vi ej tidigare vistats i letar vi alltid efter lokala aktörer, mötesplatser eller event som vi kan vistas i. Genom att få kontakt med lokala föreningar eller fritidsgårdar får vi alltid bra tips och matnyttig information om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Samverkan är ett måste för att ett projekt som detta ska lyckas.

 

Rent konkret ser vi gärna att ungdomarna på mötesplatsen eller den lokala föreningen är med i planeringen och ibland även i utförandet kring våra målerievents och workshops. Det kan handla om att måla och rusta upp en utvald del av sitt område som behöver lite extra fokus och omhändertagande, eller att sitta med i en grupp och välja vilka konstverk som i första hand ska målas upp på en vägg. Ibland kan det finnas flera bra mindre projekt som kan samköras för att få en större effekt än om de hade gjorts var för sig. Därför samarbetar gärna projektet med både lokala aktörer och berörda fastighetsägare i området.

´

 

´

Ungdomarnas idéer målas upp i storformat

I vissa delar av den 21 km långa konststräckan så finns det inga stora fasader eller väggar att måla eller montera konst på. Något som däremot alltid finns längs med cykelvägen är lycktstolpar. Projektet har länge arbetat för att större vimplar ska kunna monteras upp i just lycktstolpar och under 2017 togs slutligen en konstruktion fram som tillåter just detta. Storleken på vimplarna beror på lycktstolpens storlek och höjd, med andra ord så varierar det. Men de större vimplarna kommer att vara över 2 meter stora.

´

Själva måleridelen och utförandet av de stora dukarna kommer att genomföras av unga vuxna som en del av deras måleriutbildning, men vad som faktiskt målas upp beslutas av områdets invånare och ungdomar. Genom workshops och måleriverkstad har projektet besökt olika föreningar och fritidsgårdar för att ta fram så kallade konstoriginal. Tanken med konstoriginalen är att ungdomarna får fritt måla ett förslag på hur den stora vimpeln ska se ut. Utifrån de förslag vi får in väljs de bästa originalen ut och monteras upp, i den mån det går, i den stadsdel eller området där originalet togs fram.

´

 

 

´

Tidigt i processen besökte projektet Fritidsgården Hemmaplan som finns lokaliserade vid Hjällbo Torg. Under flera veckor hölls workshops tillsammans med ungdomarna som då målade vimplar till 21 km konst. Utvalda vimplar skulle sedan målas upp i storformat av äldre ungdomar som en del i en utbildning för att bli byggnadsmålare. Projektet insåg snabbt att Hjällbos fritidsgård bestod av engagerad personal och engagerade ungdomar som ville att något roligt skulle hända i området. Hjällbo hade också sedan en tid tillbaka haft problem med nedskräpning så detta beslöt sig projektet att ta tag i.

Under sommarveckorna anställdes så kallade feriearbetare (sommararbetare) hos fritidsgården och en vanlig syssla har tidigare varit att städa området fritt från skräp. Sommaren 2017 skulle bli av annan karaktär. Istället samarbetade projektet med fritidsgården Hemmaplan och bostadsbolaget Poseidon och lät ungdomarna måla papperskorgar och parkbänkar i fina glada färger. Ungdomarna handleddes av en konstnär som satte ramarna för hur papperskorgarna fick målas (ett visst urval av färger, motiv mm) men i slutendan fick ungdomarna välja själva hur just deras papperskorg skulle se ut.

Papperskorgarna monterades upp och blev snabbt mycket uppskattade av invånarna i området. Och inte minst, det fick önskad effekt. Nedskräpningen minskade och ungdomarna var mycket stolta över vad de själva hade åstadkommit.  Läs mer om delprojektet i Hjällbo!

´

För mer information, kontakta oss!

´