fbpx

Allas rätt till en meningsfull uppgift

Läs artikel

Målaremästarna har under ett par årtionden arbetat tillsammans med Göteborgs kommun och genomfört pilotprojekt inom bl.a. stadsförnyelse, skola och äldreboende. Projekten har nått långt bortom kompetens inom färgsättning och måleri, men vi har alltid varit initiativtagare, en pådrivande kraft och medfinansiär. Allas rätt till en meningsfull uppgift är vårt fokus.

Vi står inför nya utmaningar. Nya kunskaper behövs. Vi kan inte göra som vi gjort förut. Problemen med ungdomsarbetslöshet och integration är alldeles för stora.

Upprustningen av miljonprogrammet, en svensk 300-miljarders utmaning som skall rulla under 10-12 år, har en enorm potential till dynamiska effekter. Rätt genomfört lyfter vi hela samhället genom att lyfta dem som utmanas av en bister ekonomisk verklighet varje dag.

Vi har nu påbörjat ett pilotprojekt inom miljonprogrammet i Göteborg, i samverkan med bl.a. Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon och Gårdstensbostäder. Fokus är på brukarmedverkan, värvning av lokalt boende arbetskraft och social hänsyn vid upphandling. I ett första steg har vi analyserat genomförda projekt i andra städer och länder i en slags benchmarking. Nu väntar praktisk handling, med start efter årsskiftet.

Inom projekt ”Sätt färg på” andra planhalva finns glada målerihappenings och tävlingar. Tävlingar som både kan uppmuntra lokal kompetens och fånga in hela Europa! Broarna över älven, gröna stråk, världsrekordförsök m.m. står på dagordningen, med Göteborg mot 400 år! Först ut våren 2014 är området runt Röda Sten och Klippan, i samverkan med bl.a. Röda Sten Konsthall och Novotel.

Måleribranschen är en liten spelare på den nationella arenan och en minimal på den europeiska. Men vi har spelat roll förut och kommer att göra det igen. Genom samverkan, nätverk och mod att prova det oprövade. Vi kommer ingenstans utan hjälp från andra, men på grundval av vad som hänt hittills är jag mycket hoppfull.

Erling Zandfeld, projektledare för “Sätt färg på”