fbpx

  Åtta fadderföretag i ”Sätt färg på”

Läs artikel

Bror Ericson Målerifirma och Celander är två av åtta fadderföretag som kommer att handleda lärlingar i ”Sätt färg på”.
– Vi vill vara med där det händer och nappade direkt när vi blev tillfrågade om att vara fadderföretag i projektet, säger Lars Berntsson på Bror Ericson Målerifirma.

Bror Ericson Målerifirma och Celander är två av totalt åtta fadderföretag i projektet ”Sätt färg på”. Tillsammans kommer de att leverera färgmaterial och vara handledare åt unga byggnadsmålare. Lärlingarna ska bland annat måla på cykelvägar och måla upp original på stordukar som kommer att monteras på olika platser i Göteborg. Originalen är skapade av konstnärer som är verksamma lokalt.

Ökad arbetslöshet under vintern
Under vintern minskar sysselsättningen inom måleri med arbetslöshet främst bland lärlingar och nyanställda som följd. Fadderföretagen kommer att ge stöd till de lärlingar som ska arbeta med målningarna och hjälpa dem in på arbetsmarknaden.

– Jag vill vara med och påverka om jag kan. Och om vi kan öppna arbetsmarknaden för unga målare genom att sprida konst i det offentliga rummet är det fantastiskt, säger Lars Berntsson.

”Viktigt att ta ansvar”
Målerifirman Celander har samarbetat med Målaremästarna i tidigare projekt och har lång erfarenhet av att handleda lärlingar.

– ”Sätt färg på” är ett spännande projekt som engagerar och visar upp nyskapande måleri.

Som företagare är det viktigt att ta ansvar och ta tillvara på den kompetens som finns bland arbetslösa. Om alla hjälps åt kan vi öka sysselsättningen och se till att fler kommer i arbete, säger Örjan Berntsson, på Celander.

Övriga fadderföretag är; Allerby Måleri, AP Måleri, Edvardssons Måleri, Effektiv Måleri, Kinells Måleri och KP Måleri.