fbpx

Av och med unga

Läs artikel

Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Därför har Göteborg 2021 ett antal delmål och händelser, och varje år har ett eget tema. Temat 2015 är Av och med unga, ett tema som är klockrent för Sätt färg på Göteborg.

– Vi jobbar redan nu med unga arbetslösa som är med och sätter färg på staden, så temat passar oss perfekt. Men vi kommer så klart att haka på det ytterligare och låta ännu fler unga vara med och skapa, säger Erling Zandfeld, projektledare för Sätt färg på Göteborg.

Under 2015 kommer därför Sätt färg på Göteborg att arbeta för att engagera barn och unga i projektet. Information kommer att skickas till förskolor, grundskolor, gymnasier samt estetiska högskolor i främst Göteborgsregionen, men även andra delar av Västra Götaland, Sverige och världen.

– Vi vill att barn och ungdomar bland annat målar vimplar som kan bli en del av världens längsta konstverk mellan Röda Sten och Blå Stället. Men också komma med förslag på andra konstnärliga utsmyckningar som kan bli en del av världsrekordet. Det hade varit fantastiskt om så många som möjligt kunde vara med och gemensamt skapa detta långa konstverk. Konst av alla, för alla, säger Erling.