Bli ett Fadderföretag

och möt framtidens målare

Vi utbildar och validerar – Du anställer!

Visste du att Sätt färg på Göteborg utbildar unga till anställningsbara målarlärlingar? Vi rekryterar arbetssökande mellan 19-24 år till vår preparandutbildning i yrkesmåleri. Hos oss får våra deltagare lära sig de allra flesta arbetsmomenten en målare utför. Vi står för valideringskostnaden och du som företagare får möjligheten att välja anställningsbara lärlingar till just din firma.

Hur går det till?

Under preparandutbildningen får våra deltagare goda möjligheter att öva upp sina färdigheter i måleri under handledning av våra två måleriinstruktörer.  Som en viktig del av deras inlärning ingår också praktik på ett måleriföretag. Där får deltagaren utveckla sina förmågor och kunskaper ytterligare i en verklig kontext. Genom att ta emot en praktikant från oss bidrar du till att fler kan utbildas inom branschen samtidigt som du automatiskt får tillgång till en rekryteringsbas.

Dagens praktikant är morgondagens lärling!

Enligt MYN finns det inget reglerat i avtalet om antalet praktikanter en firma får ta emot. Utan det är du som företagare som avgör det. Det gör att det finns möjlighet att ta emot flera praktikanter över tid för att sen lättare kunna välja en eller flera som du vill satsa vidare på genom att lärlingsanställa.

Morgondagens lärling är framtidens utlärda målare…

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sara Bang, Arbetsförmedlare och deltagaransvarig. Uppdatering: För tillfället är det Ahmed Bayati som har hand om kontakt mot nya och befintliga fadderföretag. Telefon och mail 072 – 236 44 01 ahmed.bayati@sattfargpa.se

www.sattfargpa.se/kontakt