fbpx

Byggboom och kulturkrasch

Läs artikel

Siffrorna pekar uppåt i Göteborg, väldigt mycket uppåt. För dem som har jobb…

Om ett par år kommer det att vara stor brist på hantverkare inom byggbranschen i Göteborg. Bristen finns redan idag inom många byggyrken och kommer att tillta ytterligare. Flera stora infrastrukturprojekt, kraftigt ökat bostadsbyggande och mycket pengar i kassorna hos dem som förvaltar hus skapar en ökad efterfrågan på hantverkare.

Parallellt med detta går tre tusen ungdomar på försörjningsstöd och vill inget hellre än att komma ut och arbeta. Systemet hackar en hel del med andra ord.

Jag är optimistisk och vill se detta som en unik möjlighet att åstadkomma en stor förbättring. Vi inom både det privata och det offentliga måste hitta vägar fram till permanenta anställningar för unga. Unga i Sverige har idag svårt att få sitt första riktiga jobb. Tröskeln till en anställning är hög med de krav som arbetsmarknaden ställer, och har man inte ett kontaktnät med sig hemifrån är det ännu svårare. Vår uppgift i projektet är att hjälpa ungdomarna över denna tröskel, med uthållighet, lokalkännedom och inspirerande uppgifter.

Under de två år som Sätt färg på Göteborg har pågått har vi skapat en hel del arbetstillfällen. Men i förhållande till hur många unga som finns tillgängliga och redo är det bara ett nålstick. Nu tar vi ett nytt tag för att skruva upp volymerna ordentligt. Den 19 oktober lämnade vi in en ansökan om bidrag till Europeiska socialfonden. Under tre år, från våren 2016, planerar vi att skapa praktik för hundrafemtio unga vuxna. Genom samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknaden, Vuxenutbildningsförvaltningen och alla de kommunala bostadsbolagen kan vi erbjuda både praktik, validering och vuxenutbildning. Dessutom är tio faddermåleriföretag, en lång rad av lokala nätverk och initiativ med och stöttar.

Utöver det rena jobbskaparprojektet har vi också ansökt om medel från Allmänna arvsfonden för att kunna ge ytterligare trehundra ungdomar kul pröva-på-aktiviteter, där de medverkar i förnyelsen av staden. Jag hoppas det ger en kick till vidare studier inom estetiska eller praktiska yrken, och vi kan dessutom säkert hitta några duktiga blivande hantverkare.

Vi kombinerar detta jobbskapande med färgglädje. Både tillfälliga och permanenta målningar gör det möjligt för alla boende i Göteborg att bli delaktiga i vägen mot stadens 400-årsfirande. Tillsammans med Göteborg 2021, Kulturförvaltningen med flera ska vi under de kommande åren fortsätta vår samverkan med lokala projekt ute i stadsdelarna och stora event i stadens centrum. Mycket kraft kommer att läggas på inventeringar, för att hitta bra projekt som inte tränger undan ordinarie arbetsmarknad. Måleriprojekt som alla kan vara stolta över.