Cool Green Deal förenar klimatförbättringar med social hållbarhet och stadsutveckling

Nytt projekt 2022: Cool Green Deal

Minskad global uppvärmning och gröna instegsjobb för unga i Sverige som står långt från arbetsmarknaden. Med det nystartade projektet Cool Green Deal vill Sätt färg på Göteborg ge ett påtagligt bidrag till att Sverige blir klimatneutralt 2045.

Cool Roofing är en av flera, men den viktigaste, av projektets metoder för inkludering och integrering av unga i samhällsutvecklingen. Syftet är att genom utbildning och praktik förflyttas mot permanent sysselsättning. 

Cool Roofing innebär att mörka låglutande tak sprutmålas eller ”coatas” med en vit specialfärg. Det leder i sin tur till att taket får nya egenskaper, och reflekterar solstrålning och värme ut i rymden. Målet är att minska byggnadens klimatavtryck och hindra den globala uppvärmningen.

Att vita tak kan bidra till att hindra global uppvärmning är i sig ingen ny upptäckt, men tillsammans med bland annat forskare på Chalmers och SMHI satsar nu Sätt färg på Göteborg att skapa en databas med mätvärden för att hitta de allra bäst lämpade taken, för att miljöeffekten ska bli så bra som möjligt.

 Anpassning till svenska förhållanden

– I USA har arbetet med Cool Roofing pågått länge, och har uppmärksammats av nobelpristagaren Steven Chu, men det finns väldigt lite kunskap i Sverige och Europa, kopplat till våra förutsättningar. Vi bedömde att vi behövde svenska mätvärden, säger Erling Zandfeld som är initiativtagare till verksamheten.

Idén till Cool Green Deal kom 2020, och kopplade samman Sätt färg på Göteborgs befintliga arbete med instegsjobb för ungdomar med ett miljöengagemang. Sätt färg på Göteborg handlar fortfarande i stor utsträckning om arbetsmarknadssatsningar och konst. Nu får arbetet ytterligare en dimension som alla vinner på.

– Vi ville jobba med ett klimatprojekt som verkligen kunde gör skillnad utifrån vår expertkompetens. Detta blir win-win-win skulle man kunna säga. Vi bidrar till att sänka den globala uppvärmningen, skapar arbetstillfällen för ungdomar som står lång från arbetsmarknaden, och fastighetsägare med kylbehov får lägre driftskostnader, berättar Erling Zandfeld.

Klimatambassadörerna hittar taken

En förutsättning för att kunna påbörja arbetet är att ha tillgång till lämpliga tak. Därför har redan ett antal miljöambassadörer satt igång att söka tak till projektet. Just nu rör det sig om sju ungdomar i Helsingborg och Göteborg, som med hjälp av kartprogrammet Google Earth och en manual från Sätt färg på Göteborg, identifierar de bäst lämpade taken. Några viktiga parametrar är byggnadens höjd, taklutning och behov av underhåll. Om taket har solceller kan det vara ytterligare ett plus. Projektet har även sökt medel från Vinnova för att kunna öka takten i sökprocessen.

– På längre sikt ser vi en möjlighet att ta hjälp av sk machine learning, och via flera tusen satellitbilder snabbt få en större datamängd att arbeta utifrån, berättar Erling Zandfeld.

Premiär för coatingutbildning

Nästa steg är att utbilda hantverkare i Cool Roofing, ett arbete som startar i Göteborg i början av maj. Den Sverigeunika utbildningen hålls av Landvetterbaserade företaget Thermo-Logic, som redan har erfarenhet av tak-coating och genomförs inom ramen för Vuxenutbildningen Movant och Praktiska gymnasiets utbildningar för byggnadsmåleri. Under en vecka går deltagarna igenom både teori och praktik för att kunna hantera tekniken. Tillsammans med Higab och ICA fastigheter inleds sedan ett spännande pilotprojekt för att under ett år förse fastigheter med reflekterande coating.

– Vi har stora förhoppningar om att få se resultat i energianvändning efter taken har blivit coatade, säger Erling Zandfeld.

Byggnader med kylbehov, som t ex livsmedelslager, kommer att behöva mindre kylning. Många byggnader har lufttillförseln på taket, och ett tak med coating kan under sommaren ge så mycket som 15-25 graders minskning av temperaturen på den ingående kylluften.

Kostnadseffektiva renoveringar

– Det finns egentligen inga nackdelar med det den här metoden. Den största utmaningen vi har är att vi ska övertyga en väldigt konservativ bransch. När vi kommer över den tröskeln kan det bli hur bra som helst, säger Erling Zandfeld med ett leende.

Om en fastighet redan har ett tak med underhållsbehov är Cool Roofing en relativt billig underhållslösning, det handlar om ca 200 kr/m2. Vid nybyggnationer kan man förse taken med coating redan från start.

Uppskattningsvis finns det 70 miljoner kvadratmeter tak som kan fungera för Cool Roofing i Sverige. Sätt färg på Göteborg har som mål att hitta tio procent av dem, och då kommer det fortfarande att innebära jobb i många år.

Klimatvecka för barn och unga

Klimatsatsningen Cool Green Deal innebär också att Sätt färg på Göteborg arbetar med Göteborgs stad, Göteborg Energi och WWF för att inkludera unga i arbetet mot målen i Agenda 2030. 20-23 juni genomförs en Klimatvecka i Göteborg med fokus på 12-19-åringar, för ökad kännedom om den globala uppvärmningen och om hotade djurarter. WWF bidrar med workshops, och feriearbetare i kommunen kommer att genomföra olika aktiviteter. Bland annat kommer målade budskap, med fokus på hotade djurarter, att synas på elskåp och elcentraler i stadsmiljön.

– Vi vill skapa en plattform, och hoppas att Klimatveckan kan bli ett återkommande arrangemang, säger projektledaren Ahmed Bayati.

– Det vi vill förmedla är att de smarta valen i vardagen har större betydelse än vi tror. För klimatets skull hade det varit önskvärt ifall fler skolor, verksamheter, kommuner och förvaltningar kunde medverka.

Viktiga samarbeten

Tillsammans med våra partners skapar vi goda förutsättningar för social inkludering, stadsutveckling och en bättre miljö. Hör några partners berätta om samarbetet med Sätt färg på Göteborg.

YouTube player
Annika Schönefeld
ICA Fastigheter
YouTube player
Therese Brusberg
Göteborg & Co
YouTube player
Mikael J:son Lindhe
Akzo Nobel