fbpx

Traditionellt måleri & bakomprojekt

Läs artikel

Under årets mest regniga och kalla månader upphör måleriverksamheten utomhus och Sätt färg på Göteborg startar upp projekt inomhus. Detta kallas för bakomprojekt och just nu pågår flera sådana projekt i Hammarkullen.

Bakomprojekt används under de dagar då vädret sätter stop för att måla utomhus. Det kan alltså pågå bakomprojekt även på sommaren men vinterhalvåret präglas i stort av arbete inomhus. På Bredfjällsgatan i Hammarkullen pågår just nu flera bakomprojekt. En lägenhet tillhörande Bostadsbolaget är i behov av renovering så projektets unga målerideltagare kommer med hjälp av vår måleriinstruktör att få testa på en traditionell målerirenovering. Något som ger nyttiga förkunskaper innan deltagarna startar sin måleriutbildning.

Inom kort kommer även en renovering av ett trapphus att påbörjas. För enkelhetens skulle är även trapphuset lokaliserat i Hammarkullen och där får projektet hjälp av AkzoNobel. Det är designchefen Per Nimér som kommer att ta fram en lämplig och sammanhängande färgsättning för hela trapphuset.

Vimplar till 21 km konst

Ytterligare ett bakomprojekt som varvas med lägenhetsrenoveringen är vimpelmålning. Vimplarna kommer att användas i projektets 21 km långa konststräcka som löper mellan Blå Stället i Angered och Röda Stens Konsthall. Designen för vimplarna, vimpeloriginalen, har tagits fram av Göteborgarna själva i samband med olika events som arrangerats under 2015 och 2016. Deltagarna får då i uppgift att måla och förstora vimpeloriginalet så synligheten blir god när vimplarna hänger från lycktstolparna.