Delta

Vill du bli en del av Sätt färg på Göteborg?

Sätt färg på letar efter dig som är mellan 19 – 24 år och som med engagemang och arbetsglädje vill börja arbeta som målare. Måleribranschen är i stort behov av arbetskraft och fler yrkesutövande så genom att delta i projektet finns det stora möjligheter att snabbt komma ut i arbete.

Just nu är Sätt färg på Göteborg mitt uppe i ett stort projekt som varar fram år 2021 och söker efter engagerade deltagare som vill utbilda sig till yrkesmålare. Med Sätt färg på Göteborg kommer du få handledning från vår måleriinstruktör, möjlighet till utbildning, uppleva glädje och gemenskap, hjälpa till att binda samman staden, få chans till ett välbetalt jobb!

Vill du bli en del av Sätt färg på Göteborg?

Då är du varmt välkommen att kontakta Sara Bang på telefonnummer
073- 089 46 23 eller på sara.bang@sattfargpa.se