Bli deltagare

Nyfiken på yrkesmåleri?

Vill du utbilda dig till ett hantverksyrke med stora chanser till arbete?

Sätt färg på Göteborg är ett färg- och utbildningsprojekt där flera aktörer arbetar tillsammans för att rusta arbetssökande unga med efterfrågad kompetens. Måleribranschen är i stort behov av fler yrkesmålare. Genom att delta i projektet finns det stora möjligheter att lära sig ett yrke med goda jobbchanser.

Sätt färg på Göteborg erbjuder dig mellan 19-24 år en ”preparandutbildning” i yrkesmåleri. Under din tid hos oss får du handledning av våra måleriinstruktörer, ingå i en arbetsgemenskap och knyta viktiga kontakter med arbetsgivare. 

Vem kan söka?

Vi letar efter arbetssökande tjejer och killar mellan 19-24 år, boende i Göteborg eller kranskommunerna och som vill bli yrkesmålare. För att kunna delta behöver du kunna skrivas in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller vara inskriven hos kommunens arbetsmarknadsenhet. Mailadress och telefonnummer för att ansöka står längst ner på denna sida.

Såhär går preparandutbildningen till

Steg 1. Preppen

Första tiden i projektet får du prova på måleri, bekanta dig med arbetsmomenten och börja träna på grundläggande saker som att täcka golv, spackla väggar, slipa och måla. Du deltar i något av våra målerievent som kan vara att få vara med och uppföra en muralmålning utomhus på en husvägg eller något annat som vi håller på med just när du är med i projektet.  Uppföljningen av hur det går för dig görs i samråd med deltagaransvarig, måleriinstruktör och du själv som deltagare. Därefter tas beslut om du kommer kunna fortsätta till preparandutbildningen som målarlärling.

Steg 2. Preparandutbildning

Under preparandutbildningen fortsätter du din träning av olika arbetsmomenten och uppgifterna blir svårare allteftersom du lär dig mer. Du får coachning av oss för att öka din anställningsbarhet. Vi gör studiebesök och du kommer även vara ute på arbetsplatsförlagd praktik på en målerifirma under din tid i projektet.  Tänk på att praktiken är din bästa väg in på en firma, kanske vill de anställa just dig som lärling efter valideringen.Kontinuerlig uppföljning av din utveckling och anställningsbarhet görs i samråd med måleriinstruktören, deltagaransvarig och du som som deltagare.

Steg 3. Validering av dina målerikunskaper

Validering är ett sätt att bedöma hur mycket du har lärt dig under din preparandutbildning. Validering görs istället för betyg och avgör hur många timmar dina kunskaper motsvarar. Lärlingstiden räknas nämligen i timmar, efter 6800 är du fullbetald målare. Vår förhoppning är att våra deltagare hamnar på mellan 2000-4000 timmar efter sin tid i projektet. Timmarna bokförs i din digitala utbildningsbok vid en lärlingsanställning.

 

Vill du utbilda dig till yrkesmålare?
Maila eller ring oss!

Ahmed Bayati 
Projektledare och rekryteringsansvarig
ahmed.bayati@sattfargpa.se
Telefon: 072 – 236 44 01

Projektet finansieras av ESF, Europeiska Socialfonden