Bli deltagare

Vill du bli en del av Sätt färg på Göteborg?

Sätt färg på letar efter dig som är mellan 19 – 24 år och som med engagemang och arbetsglädje vill utbilda dig till yrkesmålare. Måleribranschen är i stort behov av arbetskraft och fler yrkesutövande så genom att delta i projektet finns det stora möjligheter att snabbt komma ut i arbete.

Just nu är Sätt färg på Göteborg mitt uppe i ett stort projekt som varar fram år 2022 och söker efter engagerade deltagare som vill utbilda sig till yrkesmålare. Med Sätt färg på Göteborg kommer du få handledning från våra måleriinstruktörer och möjlighet till utbildning. Under din tid hos oss kommer du att få uppleva glädje och gemenskap, arbeta med flera av våra konstprojekt och få chans till ett välbetalt jobb!

Vill du utbilda dig till yrkesmålare?
Kontakta oss!

Sara Bang 
Arbetsförmedlare och deltagaransvarig
Tel: 073- 089 46 23
Mail: sara.bang@arbetsformedlingen.se