fbpx

En färgsprakande trilogi

Läs artikel

Ett arbetssätt för att sätta färg på skola och äldrevård har Målaremästarna redan tagit fram och dessutom dokumenterat i två inspirerande guideböcker. Nu kommer “the grand final” – att sätta färg på miljonprogrammet och inspirera och visa svenska och utländska beslutsfattare att färg och måleri kan skapa delaktighet och en bra dialog.

Skolorna
Målaremästarna började med att se över hur man på bästa sätt kan renovera och måla om skolor. Tidigare användes skolloven för att måla om, Målaremästarna vände på allt och lät eleverna göra “gå-turer” runt om i skolan – berätta hur lokalerna används och komma med idéer om hur de skulle vilja ha det. Därefter kom hantverkarna till skolan under terminens gång. Eleverna lärde känna målarna, hade själva valt färger och resultatet blev långt bättre än väntat. Till och med snittbetyget på Hjällboskolan, som var en av skolorna som var med i pilotprojektet, ökade.

Äldrevården
Guidebok nummer två handlar om hur man rustar upp äldreboenden. Vis av erfarenheterna från skolorna gjorde Målaremästarna på liknande sätt. Man lät de äldre vara kvar på boendet under tiden som målarna målade och även här använde man sig av “gå-turer” där det var möjligt. Resultatet blev att många äldre uppfattade renoveringen som mycket trevlig och en underhållning på dagarna. Man slapp flytta ur sitt boende, vilket för många är väldigt jobbigt och oroligt.

Dessa båda guideböcker har distribuerats till de flesta av landets kommuner och många har använt sig av materialet när man renoverat skolor och äldreboende.

Miljonprogrammet
Nu står Målarmästarna inför en ny utmaning. Miljonprogrammet. Så här tidigt i projektet är det svårt att berätta i detalj hur detta kommer att genomföras men en guidebok kommer det att bli och “gå-turer” kan vi nog räkna med kommer att bli en väsentlig del i arbetet även den här gången. Nära samverkan med förvaltare och brukare är nödvändigt.