Framtiden

Framtidenkoncernen

Framtiden är en av Sverige största fastighetskoncerner

Framtidenkoncernen är en av Sverige största fastighetskoncerner och arbetar dagligen för utveckla boendet i Göteborg. Koncernen består av de fem dotterbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Egnahemsbolaget och Gårdstensbostäder. Framtiden bidrar bland annat med lokaler och kunskap för att skapa trygga miljöer där människor vill leva.