Sätt färg på Göteborg

Sätt färg på Göteborg är ett färg- och sysselsättningsprojekt där flera aktörer arbetar tillsammans för att ge arbetslösa ungdomar riktiga jobb och för att binda samman staden. Nedan kan du läsa mer om projektet, hur de olika stegen ser ut och hur du ansöker för att bli deltagare.