Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Göteborgs 400-årsjubileum 2021

Göteborg & Co ansvarar för stadens 400-årsjubileum

Göteborg 2021 på Göteborg & Co ansvarar för att leda, samordna och kommunicera stadens 400-årsjubileum och arbetar för att göra Göteborg till en ännu bättre stad. Med kunskap och engagemang hjälper Göteborg 2021 att driva projektet Sätt färg på Göteborg framåt på väg till 2021.