Higab

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad.
I Higabs uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling

Läs mer på Higab.se