ICA Fastigheter

Med mat och måltider som en given utgångspunkt skapar ICA Fastigheter livfulla och attraktiva platser där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar