Jobb

Arbetstillfällen som främjar hållbarhet och social inkludering

Våra projekt genererar gröna jobb för  ungdomar i utsatta områden och flyktingar  i städer över hela Europa.

Förskönar stadsdelar med muralmålningar

Projektet ger unga vuxna möjlighet att göra sitt bostadsområde vackrare genom att måla vackra väggmålningar eller andra konstverk på duk, allt under överinseende av en skicklig målare eller konstnär. På så sätt får de deltagande ungdomarna och deras grannskap positiv feedback och uppmärksamhet. Och vi vet att detta bidrar till att öka deras motivation och bryta sig loss från arbetslösheten.

Arbetstillfällen och integration

Inkludering och integration är en hörnsten i våra projekt. Vi hittar meningsfulla arbetsmöjligheter inom de kreativa och miljörelaterade måleriområdena för dem som behöver dem mest. Vi anställer också tonåringar och flyktingar som som hjälper oss att samla in värdefull data genom att utföra sökningar i Google Earth via datorn till våra forskningsprojekt inom hållbar takanläggning.

Söker du, eller vet du någon, som söker efter sommarjobb? Vi anställer just nu till sommaren 2023. 

Arbetsbaserat lärande

Projekten genomförs ofta i områden med hög koncentration av invandrare och där arbetslösheten också är hög. Ungdomar i dessa områden behöver ofta en uppgift, t.ex. att måla en väggmålning, för att få inspiration till att skaffa sig mer kunskap. Samtidigt som dessa ungdomar får ett viktigt arbetsbaserat lärande kan de använda sina målarkunskaper för att göra sina bostadsområden vackrare. Vi anordnar också praktiska kurser i Cool Roofing för gymnasieelever på bygg och måleri-program för att sprida kunskap om denna miljövänliga metod för takanläggning.