Måleriföretagen

Måleriföretagen i Sverige

Måleriföretagen är en branschorganisation med uppdrag att utveckla det professionella måleriet i Sverige.

Måleriföretagen i Sverige är en bransch-organisation med uppdrag att utveckla det professionella måleriet i Sverige. Måleriföretagen bidrar bland annat med kompetens och kunskap i projektet.