Regler

GDPR

Medverkande medger att namn, personnummer samt närvarorapporter registreras hos SCB (Statistiska centralbyrån) och Europeiska Social fonden för uppföljning och utvärdering av projektet Sätt färg på Göteborg.

Vad

Sätt färg på Göteborg är ett färg- och sysselsättningsprojekt som sätter arbetslösa ungdomar i arbete och binder samman staden. Ungdomarna utbildas till yrkesmålare för att bli anställningsbara som lärlingar inom måleribranschen. Branschen befinner sig i högkonjunktur så nu finns en unik möjlighet att skapa arbeten. Projektet verkar i och rekryterar arbetslösa ungdomar från utsatta stadsdelar. Kombinationen av att rusta upp stadsdelar och minska arbetslösheten där det mest behövs är kärnan i projektet och kommer att pågå fram till år 2021. Projektet jobbar med 2 olika målgrupper och fokus i detta projekt är den yngre målgruppen, mellan 12-19 år gamla. Vi vill engagera den yngre målgruppen i stadsutvecklingen i sitt närområde och Göteborg regionen och inom ramen för 21 km konst.

Av vem

Projektet drivs och finansieras bland annat av Måleriföretagen i Väst, Framtidenkoncernen, färg- och kemiföretaget AkzoNobel, Göteborgs 400-årsjubileum 2021, Arbetsförmedlingen, och är delfinansierat av svenska ESF-rådet och Allmänna Arvsfonden med flera aktörer.

Målgrupp

Målgrupp – Ska ta fram färgsättningsförslag genom att rösta

Målgrupp (också kallad Arvsfonds-projektet) är ungdomar som ska ta fram färgsättningen inom ramen för projektet ”21 km konst”.

De ska rösta fram konstförlag på Sätt färg på Göteborgs officiella hemsida. I samverkan med ungdomsföreningar och fritidsgårdar skall det hållas workshops och tävlingar. Vinnarna som röstas fram målas på skivor, antingen av målgruppen själva eller från deltagarna som utbildar sig till målare.

Målgruppen som vi söker finns på olika fritidsgårdar och ungdomsorganisationer i Göteborg.

Mer om målgrupp

  • ska vara mellan 12 – 19 år
  • ska få upp ett intresse för måleriyrket (ex inför gymnasievalet)
  • fokus på Angered och Östra Göteborg men alla stadsdelar i konststräckan ingår

Syfte

Genom att engagera den yngre målgruppen till att vara med i stadsplaneringen tror vi att det resulterar i goda effekter för både staden och ungdomen själv.  Ungdomar känner sig delaktiga till sin stad Göteborg. Detta hoppas vi skall hjälpa ungdomarna ifrån att hamna i utanförskap. Syftet med projektet är att den yngre målgruppen skall känna sig inkluderade, känna inflytande i verksamheten och samtidigt känna utveckling.

Metod

Först att nå till målgruppen så behöver vi bygga på samarbetet med lokala aktörer så som fritidsgårdar och andra ungdomsorganisationer, som verkar på plats inom våra fokusområden.

Vi börjar med att göra en ”pilot” omgång med start 7 december 2018. Ungdomar från fritidsgårdarna som vi har ett samarbete skall få vara med och rösta fram 3 st. silvervinnare som vi kommer måla upp på fasad, vepa eller skivor under vårt huvudprojekt ”21 km konst”.