fbpx

Personerna bakom ”Sätt färg på”

Läs artikel

Erling Zandfeld, Joan Prytz och Ana Wallberg är medarbetarna i projektet ”Sätt färg på”, som med sikte på Göteborg 400 år ska öka sysselsättningen bland unga.

Erling Zandfeld är projektledare på bransch- och arbetsgivarorganisationen Målaremästarna. Han är också projektledare för ”Sätt färg på” och har under åren drivit många projekt för att hjälpa arbetslösa målare att komma in på arbetsmarknaden.

– Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem i Sverige. ”Sätt färg på” är ett sätt att försöka omvandla problem till möjligheter och skapa fler jobb för unga, säger Erling Zandfeld.

Dialog med invånare
Joan Prytz är konstvetare och arkitekt. Joan ansvarar för dialogen med invånarna runt om i Göteborg.

– Det finns ett stort behov av att förbättra miljön för de boende i olika stadsdelar. För att få ett användarperspektiv och hitta bra lösningar är det viktigt för oss att arbeta nära de boende, säger Joan Prytz.

Positiv feedback
Ana Wallberg är civilingenjör och inredningsarkitekt. Ana arbetar som informatör i projektet och har ett stort intresse för konst i det offentliga rummet.

– Vi har fått en otroligt positiv feedback från kommunen, sponsorer och företag. Det känns jättekul, säger Ana.