fbpx

Presentation av projektkansli – Saman Fattah

Läs artikel

Vad är din roll på Sätt färg på?
Jag är projektledare och jobbar mycket med att samverka med olika parter, hitta nya arenor att agera på, skapa event och happenings för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade i Göteborgs 400-årsjubileum. Ett av våra mål är just att sammanföra staden till år 2021.

Vad är viktigt att veta om projektet Sätt färg på?
Att projektet erbjuder ett stimulerande samt konkret alternativ för unga som står långt bort ifrån arbetsmarknaden.

Varför tycker du att ungdomar ska delta i Sätt färg på?
För att visa hela Sverige vart Göteborg står i frågor som rör sysselsättning, arbetsmarknad, integration och gemenskap. Vi ska tillsammans arbeta fram en arbetsmetod som fungerar på nationell nivå. Sedan finns det också stor potential för ungdomarna att få erfarenhet som en utbildning som leder till jobb.

Vad betyder färg för dig?
Färg för mig är som de 4 årstiderna, de har alla sin charm! De kan framkalla känslor inom oss som är destruktiva men också konstruktiva. Färg är mäktigt!