Art@Climate2030

Internationell tävling som lyfter fram klimatkonst

Tävlingen är öppen för inlämning av tävlingsbidrag från och med den 28 februari 2023 via vår röstningsplattform.

Årets konsttävling Art@Climate2030, med temat klimat går i linje med Sätt färg på Göteborgs och Europas satsningar mot Agenda 2030. Den internationella tävlingen är öppen för inlämning av tävlingsbidrag från och med den 28 februari 2023 via vår röstningsplattform och avslutas 15 maj. Därefter kommer de vinnande bidragen röstas fram på plattformen t.o.m den 15 augusti. Utav de 50 bidrag som gått till final under den offentliga röstningen kommer en professionell jury sedan välja ut 10 vinnare. Tävlingsperioden inkluderar även utställningar där utvalda bidrag presenteras.

Ditt bidrag kan göra skillnad på global nivå! Sätt färg på Göteborg driver ett flertal projekt som stöds av bl.a Vinnova, Arvsfonden och ESF. Projekten som redan från början inkluderade muralmålningar respektive yrkesutbildningar i byggnadsmåleri, har på senare år kommit att fokusera mycket på klimatfrågan och ekologisk hållbarhet. Med Art@Climate2030 vill vi bidra till att motverka global uppvärmning. Tävlingens upplägg består av tre delar som tillsammans skapar god internationell publicitet, mer värde för konstnären och engagemang hos besökare.

Tävling

Tävlingen är öppen för inlämning av tävlingsbidrag från och med 28 februari fram tills 15 maj. Tävlingen riktar sig mot alla som som är intresserade av konst och känner att de kan bidra med en gestaltning som går i linje med syftet. I samband med bidraget får konstnären möjlighet att berätta kring konstverket, bakgrund och inspiration.

Röstning och utställning

Under pågående tävling, filtreras uppenbart stötande bidrag ut, sedan kommer tävlingen gå över till fasen som består av en publik omröstning. En kort beskrivning om konstnären och konstverket kommer att visas upp tillsammans med en QR-tid på tävlingens digitala röstningsplattform. Denne kommer pågå f.r.o.m 15 maj fram tills 15 augusti. Under juni kommer vi ställa ut 30-50 stycken av de inkomna bidragen, som vi anser representerar tävlingens tema väl, i Göteborg. Den exakta platsen för utställningen kommer tillkännages inför eventet. Mellan den 15 augusti och 1a september kommer en professionell jury få i uppdrag att välja ut 10 vinnare bland de 50 bidrag som gått till final under den publika omröstningen på plattformen. De slutliga vinnarna kommer bli informerade av oss i slutet av augusti och bli inbjudna till en ceremoni som kommer äga rum den 1a september.

Vinnarna

De 10 som har flest röster belönas med 1000 euro och god internationell publicitet. Utöver vinsten så har vi ambitionen att måla upp 10 vinnande bidrag på offentliga platser inom och utanför Sverige. Utförandet kommer att ske av ungdomar och unga vuxna som en del av deras utbildning. Till detta kommer vi att ta hjälp av våra samverkanspartners i andra europeiska städer.

Tävlingsregler

Tävlingens syfte är att uppmärksamma konst och måleri, samtidigt som vi belyser klimatfrågan på ett respektfullt sätt. Vi undanber oss därför bidrag som är:

  • personangrepp
  • upplevs stötande
  • saknar relevans för tävlingens tema

Läs mer

Gå tillbaka