CARE EUkraine

Projektet drevs med stöd av ESF under ett års tid mellan 2022-2023, genom officiell samverkan med Help Ukraine och Skyddsvärnet i Göteborg.

Under en period på 5.5 månader genomförde de 140 deltagarna ett antal delprojekt som rustade dem med bättre förutsättningar för att kunna integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. De utgjorde också en väsentlig del i ett långsiktigt projektresultat på klimatområdet då deras arbete bidrog till Europas satsning på att uppnå klimatneutralitet.

Projektperioden inleddes med en introduktion där deltagarna fick hjälp med att anpassa sina CV:n, personliga brev och LinkedIn-profiler till den svenska arbetsmarknaden. Därefter valde deltagarna mellan två inriktningar; en “grön” anställning hos Doing Good eller IT-utbildning. Samtliga aktiviteter i projektet syftade till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling som är en del av FNs Agenda 2030. Projektet bidrog främst till följande mål:

Gröna anställningar

Deltagarna som anställdes av Doing Good deltog i digitala sökningar i Google Earth för att finna de bästa möjliga byggnaderna för att anlägga vita, gröna och blå tak. Dessa typer av tak har alla en positiv effekt för klimatet då de på olika sätt motverkar global uppvärmning. De nyanlända deltagarna fick på så sätt möjlighet till en meriterande deltidsanställning med ett flexibelt schema som lätt kunde kombineras med studier eller andra sysselsättningar. Anställningens flexibla utformning tillät deltagarna att samtidigt ägna sig åt andra kompetensutvecklande aktiviteter såsom kurser i svenska.

Vi har tidigare utarbetat en metod för att finna tak som är lämpliga för att bli målade med vit coating-färg och testat sökningen på olika målgrupper under två perioder. Dessa sökningar kompletterades under projektet med de bäst lämpade gröna och blågröna taken. Målsättningen var att sedan registrera projektdeltagarnas sökresultat i en open-source databas som vi utvecklar i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Databasen kan på så sätt ge kommuner och andra beslutsfattare inom fastighetsbranschen det underlag de behöver för att ta ett första steg mot att utveckla mer hållbara städer.

IT-utbildning

För dem som valde den andra projekt-inriktningen erbjöds ett antal olika kurser inom kodning, webbdesign och IT-säkerhet.

Learning to write programs stretches your mind, and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains.

Bill Gates, Co-Chairman, Bill & Melinda Gates Foundation, Co-Founder, Microsoft

Kompetensbehovet inom IT-branschen växer ständigt och kan utföras av människor med olika modersmål då programmeringsspråken är universella. Deltagarnas chanser att hitta arbetstillfällen både inom Sverige och internationellt efter projektperiodens slut ökade på så sätt markant.

Gå tillbaka