Cool Green Deal

Cool Green Deal skapar gröna arbetsmöjligheter för unga

Cool Green Deal har skapat gröna arbetsmöjligheter för unga och gett en motbild till oron för miljön och jobben. Detta genom att förse deltagarna med utbildning och arbete inom den växande klimatvänliga taktekniken Cool Roofing (vitmålade tak). Det tvååriga projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden och pågick mellan år 2021-2023.

Främjande av hållbar utveckling

Genom Cool Green Deal har vi skapat nya jobb för unga i socialt utsatta områden, som har sammanställt tak som lämpar sig för olika miljötekniker och grön infrastruktur. Dessa tekniker motverkar global uppvärmning och kan öka effektiviteten på solceller. Därigenom har Cool Green Deal bidragit till följande mål i Agenda2030:

    • 0 Miljöambassadörer

    • 0 Coating-elever

Miljöambassadörer

Under projektets gång har 60 individer anställts som miljöambassadörer med uppdraget att registrera takytor lämpliga för bland annat Cool Roofing-tekniken. Tillsammans har de varit med och registrerat över 86 000 takytor runt om i världen.

De arbetstillfällen som skapas genom våra identifierade tak och andra lämpliga målningsytor för Cool Roofing ger möjlighet att rekrytera unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden i syfte att de genom utbildning förflyttas mot permanent sysselsättning. Två företag med ett omfattande rekryteringsbehov som har följt projektet bedömer sitt rekryteringsbehov till 100 nyanställningar vardera inom området takrenovering och rostskydd/brandskydd.

Coating-elever

Under projektet har 47 elever utbildats inom den coating-teknik som används vid Cool Roofing i samarbete med det Göteborgsbaserade företaget Thermo-Logic. Fokus ligger på att ge unga kunskap i en konkret klimatåtgärd, i detta fall Cool Roofing-coating av byggnader, för att skapa insyn i ett växande arbetsområde och bidra till inkludering och integrering av unga i samhällsutvecklingen.

Cool Roofing-metoden är väl etablerad i USA, Kanada och Kina och allt fler företag öppnas nu upp i Europa med denna inriktning vilket skapar nya gröna jobb inom måleribranschen.

Global Coolify: Resultatet av miljöambassadörernas arbete

Miljöambassadörerna har arbetat med att göra digitala sökningar på byggnader som är lämpliga för att anlägga Cool Roofing (vitmålade tak). På så sätt har de förbättrat sina kunskaper inom IT, datasökningar och fått en meriterande anställning inom det växande området ”gröna jobb”.

Chalmers och DTCC arbetar idag, inom ramen för projektet, med att automatisera registreringen av takytor för att göra det möjligt att registrera lämpliga takytor världen över.

Är du intresserad av detta projekt?

Vill du veta mer eller samverka med oss? Vänligen kontakta oss!

Gå tillbaka