Klimatveckan 2023

Inom ramen för vårt klimatprojekt Miljö & Arbete, som finansieras av Svenska Innovationsmyndigheten Vinnova, arrangerar vi det årliga eventet Klimatveckan i Göteborg den 19-22 juni. Tack vare Allmänna Arvsfonden kommer vi också anordna samma typ av event i Helsingborg den 12-16 juni genom vårt andra miljöprojekt Cool Green Deal. Klimatveckan riktar sig mot målgruppen unga under 19 år. I samverkan med stadsförvaltningar, bostadsbolag, privata företag och miljöorganisationer bjuder vi in feriearbetande ungdomar till att delta i aktiviteter som på olika sätt ökar deras förståelse för hur de kan leda en mer hållbar livsstil.

Eventprogrammen inkluderar både workshops, som gästas av föreläsare från olika sektorer inom svenskt näringsliv, och praktiska aktiviteter såsom lekar och tävlingar, anordnade av miljöorganisationer. Var och en av eventdagarna kommer ha ett eget tema som samtliga aktiviteter är organiserade kring. De fyra teman som presenteras under årets Klimatvecka är: hållbar ekonomi, hållbar kost, hållbar konsumtion och hållbart mindset.

Tillsammans med våra partners strävar vi mot att dagens unga ska leva i en värld där de globala målen i Agenda 2030 blir uppfyllda.

Hållbar ekonomi

Vi anser att en hållbar ekonomi inkluderar både ett långsiktigt tänk kring sparande och spenderande på individnivå och en förståelse för hur investeringar påverkar miljön. Gröna investeringar och tips för att bygga upp en hållbar privatekonomi som ung kommer är de ämnen som dagens föreläsare kommer att fokusera på.

Det ekonomiska systemet och de finansiella kapitalströmmarna skapar förutsättningar för utveckling – både hållbar och icke-hållbar sådan. För att hejda förlusten av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken tillräckligt behöver ekonomin och de finansiella flödena anpassas till att rymmas inom naturens ramar. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald behöver synliggöras inför viktiga beslut och investeringar. Ekonomiska modeller och indikatorer, liksom investeringsströmmar, behöver anpassas så att de styr mot hållbarhet.

WWF Världsnaturfonden

Hållbar mat

I dagens samhälle bidrar livsmedelssystemet till nästan en tredjedel av människans utsläpp av växthusgaser och förbrukar enorma mängder vatten på global nivå. Under dagen erbjuder vi flera råd som hjälper unga att minska sin kosthållnings klimatavtryck. Deltagarna kommer också bjudas på smakprov av maträtter och efterrätter som lagats med klimatsmarta ingredienser.

Hållbara matvanor innebär en kost med låg miljöpåverkan som bidrar till livsmedelssäkerhet och hälsa för nuvarande och framtida generationer. Hållbara matvanor skyddar och respekterar den biologiska mångfalden och ekosystemen, är kulturellt accepterade, ekonomiskt rättvisa och prisvärda, näringsrika, säkra och hälsosamma och optimerar naturens och människans resurser.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

Hållbar konsumtion

De varor som vi dagligen konsumerar har ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter som få tänker på. Unga som generellt sett har ett stort intresse av att följa de senaste trenderna kommer under Klimatveckans aktiviteter få tips på hur de kan uppdatera sina garderober på ett miljövänligt sätt.

I början av april gör vi i Sverige slut på vår årliga ranson av jordens resurser. Resten av året tar vi från människor i andra delar av världen och från våra barn och barnbarn. Om alla levde som vi skulle det behövas tre jordklot till. Det är hög tid för mer hållbar konsumtion.

Naturskyddsföreningen

Hållbart mindset

Vi vill lyfta fram begreppet “hållbarhet” på ett positivt sätt som skapar framtidstro, självförtroende och därmed ett hållbart mindset för de unga.

Gå tillbaka