Miljö & Arbete

Unga med gröna jobb skapar hållbara städer

Miljö & Arbete främjar ungas möjligheter att aktivt arbeta med klimatfrågan och att stärka samhällets resiliens mot framtida klimatförändringar som till exempel värmeböljor och kraftiga regnfall. Projektet drivs med stöd av Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova, Chalmers Tekniska Högskola, SMHI, WWF, Scandinavian Green Roof Institute, UNIEP och våra utbildningspartners Movant, Thermo Logic och Göteborgs Praktiska Gymnasium. Genom fyra delprojekt minskar insatsen både socialt utanförskap, energiförbrukning och motverkar global uppvärmning.

Klimatveckan sprider kunskap om människans klimatpåverkan

Den årliga Klimatveckan som för första gången genomfördes i juni 2022 i Göteborg hade 100 deltagare och skapades för att inkludera unga i arbetet mot målen i Agenda 2030. Unga mellan 12 och 19 år fick delta i aktiviteter och föreläsningar som gav dem kunskap om människans klimatpåverkan och om hur de själva kan bidra till att minska denna genom att göra smarta val i sitt vardagsliv. Vårt mål för Klimatveckan 2023 är att engagera 500 deltagare för att fortsätta sprida kunskap om klimatfrågan med hjälp av våra partners från bland annat WWF och Park och Naturförvaltningen.

Unga deltar i skapandet av en databas för framtida vita, gröna och blå tak

20 stycken Miljöambassadörer ska väljas ut från vår målgrupp av unga mellan 15 och 24 år för att sedan delta i digitala sökningar i Google Earth för att finna de 5000 bästa möjliga byggnaderna för att anlägga vita, gröna och blå tak. Ungdomarna kommer på så sätt att få möjlighet till en meriterande timanställning med ett flexibelt schema som lätt kan kombineras med studier eller andra sysselsättningar.

Vi har tidigare utarbetat en metod för att finna lämpliga tak för Coating som används för att anlägga vita tak och testat sökningen på olika målgruppen under två perioder. Dessa sökningar kompletteras nu med de bäst lämpade gröna och blågröna taken som sedan förbereds för att utgöra en open source databas i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola.

Deltagarna Mile och Mohamed

Unga utanför arbetsmarknaden erbjuds chans till gröna jobb

Gröna jobb är arbeten som enligt Förenta nationernas miljöprogram UNEP på ett avgörande sätt bidrar till att bevara eller återställa miljön. Genom att erbjuda 50 deltagare inom målgruppen unga 20-25 år som står utanför arbetsmarknaden utbildning i bygghantverk och tilläggsisolering skapar Miljö & Arbete gröna jobb som samtidigt minskar socialt utanförskap.

Våra vuxenutbildningspartners Thermo Logic, Movant och Göteborgs Praktiska Gymnasium ger våra deltagare en kurs i den cool roofing-tekniken som certifierar dem att utföra Coating för vita tak. Dessutom har vi nyligen börjat samarbeta med Scandinavian Green Roof Institute för att främja inkluderingen av takytor som är lämpliga för omvandling till gröna och blågröna tak i våra Google Earth-sökningar för open source databasen. Samarbetet ger oss också kompetens att bistå intresserade fastighetsägare med genomförandet.

Beslutsfattare får stöd under klimatomställningen

Beslutsfattare som fastighetsägare, entreprenörer, kommuner och myndigheter kommer som resultat få uppleva den fulla potentialen av cool roofing tekniken. Partners inom fastighetsbranschen kommer få möjlighet att använda ungdomarnas sökresultat från databasen och tillgång till de certifierade hantverkarnas tjänster.

Är du intresserad av detta projekt?

Är du en organisation, verksamhet eller person som skulle vilja bidra till projektet på något sätt? Vänligen konntakta oss!

Gå tillbaka