UDRC: Ukrainian digital resource center
CARE EUkraine

Skapar möjligheter för ukrainska flyktingar & förbättrar klimatet

CARE EUkraine startades i oktober 2022 för att skapa möjligheter åt ukrainska flyktingar som nyligen anlänt till Sverige och samtidigt motverka global uppvärmning. Projektet drivs med stöd av fondmedel från ESF.

Ukrainian Digital Resource Center (UDRC) är det andra av våra två projekt som syftar till att stötta Ukrainare. Genom projektet kommer vi att skapa 23 nya jobb, erbjuda finansierad IT-utbildning för 100 deltagare, utveckla en onlineresursplattform och ge psykologisk första hjälp och trauma-stöd till ukrainare som flytt kriget.

UDRC

Sätt färg på Göteborg är idag en av de största arbetsgivarna för Ukrainare i sydvästra Sverige!

Genom projeketet UDRC är vi på Sätt färg på Göteborg stolta över att kunna bidra till ukrainares integrationsprocess. Vi har i dagsläget anställt närmare 100 ukrainare i Göteborg med omnejd sedan november 2022, vilket står för ungefär en tiondel av alla ukrainare som bor i staden.

Detta innebär att vi idag är en av de största arbetsgivarna i sydvästra Sverige för ukrainare.

Majoriteten av deltagarna har lång professionell erfarenhet inom olika arbetsområden sedan tidigare. Möjligheten att få arbete som klimatkoordinator inom UDRC har fungerat som ett första steg in på arbetsmarknaden i Sverige vilket har underlättat deltagarnas övergång till nästa arbete.

Ukrainian Digital Resource Center har visat sig vara ett framgångsrikt koncept för att ge nya ukrainare i Sverige en gynnsam start för att integreras och lyckas fortsätta sin professionella karriär i Sverige.

Gå tillbaka