fbpx

Vår verksamhetsidé

Från projektidé till verksamhetsidé

”Sätt färg på” rekryterar unga som står långt från arbetsmarknaden, preppar dem fulla med yrkeskompetens och öppnar dörren till en bransch full med jobbchanser. Satsningen som initierades av Måleriföretagen har bland annat som ambition att hjälpa unga att komma in i arbete samtidigt som vi förbättrar vårt klimat och sätter färg på staden.

Projektet genomfördes först småskaligt i flera svenska städer som Helsingborg och Kristianstad. I Göteborg startade projektet 2013 och sedan 2016 i betydligt större skala. Inför Göteborgs 400 årsjubileum 2021 startades även konstprojektet 21 km konst under år 2017 med syfte att involvera hundratals unga i stadsutveckling, skapa intressant konst i det offentliga rummet och på så vis ena staden. 

Projektet initierades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige då allt färre väljer måleriyrket men efterfrågan på yrkesmålare är konstant hög. Under åren 2016-2018 utvecklades verksamheten väsentligt genom bidrag från Arvsfonden. Förhoppningen med projektidén har hela tiden varit att verksamheten ska bli permanent på en nationell nivå och även att projektet ska kunna överföras till andra branscher. Under 2019 togs flera steg i den riktningen. Sätt färg på Göteborg Ekonomisk förening startades med syfte att omvandla projektet till en permanent verksamhet. I samband med det initierades också en utvidgning till fler hantverksyrken och mottagande av unga från fler kommuner runtom Göteborg.

Måleriföretagen och de kommunala bostadsbolagen via Förvaltnings AB Framtiden tillsätter styrelseledamöterna i Sätt färg på Göteborg Ekonomisk förening. Verksamheten har drivits inom ett mycket omfattande nätverk av offentliga och privata organisationer, med långsiktigt stöd från Göteborg & Co, Higab, ICA Fastigheter, Förvaltnings AB Framtiden och dess kommunala bostadsbolag, samt Europeiska Socialfonden Västsverige m.fl.

Senaste nytt