fbpx

Vår verksamhetsidé

Från projektidé till verksamhetsidé

”Sätt färg på” rekryterar arbetssökande unga, preppar dem fulla med yrkeskompetens och öppnar dörren till en bransch full med jobbchanser. Satsningen som initierades av Måleriföretagen har bland annat som ambition att utbilda fler målare och hjälpa arbetssökande unga att komma in i arbete samtidigt som vi sätter färg på staden.

Projektet genomfördes först småskaligt i flera svenska städer som Helsingborg och Kristianstad. I Göteborg startade projektet 2013 och sedan 2016 i betydligt större skala. Inför Göteborgs 400 årsjubileum 2021 startades även konstprojektet 21 km konst under år 2017 med syfte att involvera hundratals unga i stadsutveckling, skapa intressant konst i det offentliga rummet och på så vis ena staden. 

Projektet initierades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige då allt färre väljer måleriyrket men efterfrågan på yrkesmålare är konstant hög. Förhoppningen med projektidén har hela tiden varit att verksamheten ska bli permanent på en nationell nivå och även att projektet ska kunna överföras till andra branscher. Under 2019 togs flera steg i den riktningen. Sätt färg på Göteborg Ekonomisk förening startades med syfte att omvandla projektet till en permanent verksamhet. I samband med det initierades också en utvidgning till fler hantverksyrken och mottagande av unga från fler kommuner runtom Göteborg.

Projektägare – Måleriföretagen

Måleriföretagens uppdrag är att utveckla det professionella måleriet genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för god lönsamhet, arbeta för säkra och trygga anställningar och verka för ökad jämställdhet och mångfald.

maleriforetagen_rgbMåleribranschen omsätter ca 12 miljarder kronor i Sverige och medlemsföretagen står för ca 85 % av omsättningen. Organisationen är uppbyggd på sju distrikt och har ca 1400 medlemsföretag. Måleriföretagen har sitt huvudkontor i en egen fastighet på Skeppsbron i Stockholm och har distriktskontor i Umeå, Malmö och Göteborg.

Senaste nytt