fbpx

Om projektet

Projektidé

”Sätt färg på” är en projektidé och en modell som syftar till att skapa sysselsättning och främja integration. Projektet har bland annat som ambition att skapa fler arbeten för unga målare och hjälpa arbetslösa att komma in i arbete.

Projektet har genomförts småskaligt i flera svenska städer som Helsingborg och Kristianstad, men i Göteborg sker just nu en storsatsning. Där kommer Sätt Färg på Göteborg att drivas fram till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 med målet att föra samman staden och sysselsätta hundratals ungdomar.

Projektet är initierat av bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige då allt färre väljer måleriyrket men efterfrågan är konstant hög. Förhoppningen med projektidén är att verksamheten ska bli permanent på en nationell nivå och även att projektet kan överföras till andra branscher.

Projektägare – Måleriföretagen

Måleriföretagens uppdrag är att utveckla det professionella måleriet genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom medlemsservice och branschutveckling. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för god lönsamhet, arbeta för säkra och trygga anställningar och verka för ökad jämställdhet och mångfald.

maleriforetagen_rgbMåleribranschen omsätter ca 12 miljarder kronor i Sverige och medlemsföretagen står för ca 85 % av omsättningen. Organisationen är uppbyggd på sju distrikt och har ca 1400 medlemsföretag. Måleriföretagen har sitt huvudkontor i en egen fastighet på Skeppsbron i Stockholm och har distriktskontor i Umeå, Malmö och Göteborg.

Senaste nytt

Artscape Saga

Artscape Saga

Organisationen Artscape, som syftar till att främja och sprida intresse förurban konst, kommer under sommaren 2019 att utföra sitt mest ambitiösa konstprojekt hittills. Läs artikel