fbpx

Så ska fler målare få arbete

Läs artikel

Arbetsförmedlingen går nu in som partner i bransch- och arbetsgivarorganisationen Målaremästarnas projekt ”Sätt färg på”. Projektet ska bland annat ge arbetslösa målare möjligheten att måla om Göteborg som ett sätt att skapa sysselsättning och fira stadens 400-årsjubileum.

– Det är ett jättebra sätt att få målare ut i arbete. Dessutom är det fantastiskt att målarna får möjlighet att visa upp sin hantverksskicklighet i samband med det uppmärksammade jubileet, säger Anders Östling, chef på Arbetsförmedlingen Bygg.

Från Arbetsförmedlingens sida vill man framförallt hjälpa målarelever som är i behov av lärlingsplatser för att kunna komma ut i arbetslivet.

– Som det är idag måste en målare först arbeta som lärling en period innan han eller hon får ut sin examen. Antalet lärlingsplatser är tyvärr alltför få och arbetslösheten alltför hög, därför är den här typen av projekt mycket viktigt för unga målare. Men vi kommer så klart även i projektet hjälpa färdigutbildade målare som söker arbete, säger Anders Östling.

”Sätt färg på” har inte bara målet att smycka Göteborg inför 2021. Redan nu har flera delprojekt påbörjats som bland annat syftar till att öka integrationen, få ungdomar i arbete och renovera miljonprogrammet. Med engagemang från ett stort antal aktörer ska, ”Sätt färg på”, göra Göteborg till en lite bättre stad för alla.