Fryshuset

Fryshuset lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas. På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Alla delarna är betydelsefulla för att kunna växa.

Fryshusets värdegrund

Fryshusets värdegrund har växt fram under vår drygt trettioåriga historia. Värdegrunden är vår viktigaste kompass. Den ger oss riktning och levandegörs varje dag i deras verksamheter.

  • Ge uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kunskap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende kraft
  • Lyssna på vad som händer i samhället och agerar direkt. De är inte rädda för det som är nytt och okänt. De ser möjligheter och mobiliserar krafter där andra ser problem. De provar sig fram, korrigerar och förbättrar ständigt deras metoder
  • De utgår från individens behov. Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund
  • De tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olikheter och ökar förståelsen 
Fryshuset har ett femtiotal verksamheter inom områdena: Ungdomskultur, Skola, Arbete & Entreprenörskap och Föredöme & Framtidstro.

Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

På Fryshuset är verksamheterna ofta ungdomsdrivna där unga gör och vuxna möjliggör. Genom att involvera unga i era och väsentliga processer ger vi dem verktyg för och kunskap om hur de kan forma sin egen framtid. Det bidrar också till att våra verksamheter är relevanta och attraktiva. Verksamheterna är ofta bryggor mellan unga och myndigheter, beslutsfattare eller andra vuxna.

De arbetar för att stärka ungas kunskaper om samhället och olika kulturer. De ger dem stöd och kunskap i den demokratiska processen för att de ska känna att de är en del av samhället som kan medverka och påverka.

Fryshuset har en rad olika mötesplatser. Varje mötesplats har sin utgångspunkt i värdegrunden, uppdrag och metoder men de lokala verksamheterna formas utefter de ungas behov, drivkrafter och platsens lokala förutsättningar.

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. De skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. De tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Fryshuset finns idag med egna verksamheter i Hammarby Sjöstad, Skärholmen, Husby, Göteborg, Malmö, Kalmar, Borlänge, Östra Göinge och Danmark och är representerade över hela Sverige via Fryshusandan, vårt riksnätverk av ungdomsorganisationer. Deras verksamheter sträcker sig idag från skola till kultur och nöjen vidare till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala utmaningar. Genom att möta och satsa på unga vill de bidra till ett kreativt samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.