Sätt Färg på Göteborg sprids över världen!

Läs artikel

Sätt Färg på Göteborg vidgas när verksamheten får geografisk spridning, både regionalt och internationellt. I dagarna går framgångsverksamheten till och med på export – till Barcelona! Följ  projektet här: Sätt färg på

 

”Sätt färg på Göteborg” gör internationell karriär under kommande vecka i Barcelona då
svenska ungdomar från måleriprogrammet introducerar projektet i Barcelona-regionen.
Tillsammans med spanska ungdomar från utsatta områden i regionen ska de under två
veckors tid producera två större muralmålningar – en invändig i konsthögskolans
universitetsbibliotek i Barcelona och en utvändig på konstskolan L`Escola d´Art i Superior de
Disseny Serra i Abella. Följ vår verksamhet på Facebook och Instagram för senaste nyheter 
kring verksamhetens uppdrag.