Sätt färg på Stockholm

Det är dags att sätta färg på Stockholm! 

Genom Sätt färg på har 83 ungdomar ungdomar från Kristianstad, Helsingborg och Göteborg som innan stod långt från arbetsmarknaden fått arbeten i en bransch som behöver dem.

Med dessa erfarenheter vill vi nu fortsätta att öka sysselsättningen bland arbetslösa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden med 500 riktiga heltidsjobb i Sverige fram till år 2023.

Nu har turen kommit till vår huvudstad och det är dags att sätta färg på Stockholm med utgång från Järvaområdet. Vår regionförening har gjort ett åtagande att anställa 250 unga arbetslösa. För att nå våra mål, arbeta mot en ökad integration och sätta arbetslösa ungdomar i arbete så behöver vi samarbeta för att få detta att fungera.

Vi har startat ett samarbete med Fryshuset och Kista science city och behöver fler engagerade samhällsaktörer för att få igång vår verksamhet i Stockholm.

Läs mer om projektidén här.