fbpx

Se filmen – Nyinvigningen av Blå stället i Angered

Läs artikel

Den 30 augusti satte vi lite extra färg på nyinvigningen av kulturhuset Blå Stället i Angered. Tillsammans med Målaremästarna påbörjade vi det 21 km långa konstverk som ska pryda cykelvägen från Blå Stället till Röda Sten.

Projektet ingår i Målaremästarnas initiativ Sätt färg på Göteborg. Målet är att skapa arbetstillfällen för arbetslösa ungdomar, samtidigt som det bidrar till en levande stad där människor känslomässigt knyter an till det område där de bor.

Våra produkter är viktiga byggstenar i detta arbete. I vårt manifest Levande städer (Human Cities) lyfter vi fram sex områden som vi tror är viktiga när det gäller att utforma levande, trivsamma och hållbara stadsmiljöer; färg, kulturarv, transporter, utbildning, idrott och rekreation, samt hållbar utveckling. Levande städer-initiativet ingår i vår hållbarhetsstrategi Planet Possible.

Till nyinvigningen av Blå Stället bidrog vi med Nordsjöfärg och kunskap.