Supporter

Bli supporter

Vad?

Sätt färg på Göteborg är ett färg och sysselsättningsprojekt som sätter arbetslösa ungdomar från utsatta områden i arbete och binder samman staden. Målet med projektet är att med hjälp av färg öka sysselsättningen bland ungdomar, som leder till ökad integration och minskat utanförskap.

 

Hur?

Detta görs genom att fokusera på två olika ålderskategorier. Den ena gruppen är 12-19 år där fokus ligger på att fånga ett intresse för måleriyrket och skapa engagemang och delaktighet bland de boende i de utsatta områdena. För den andra gruppen som är mellan 19-24 år får chansen att gå en yrkesutbildning inom en bransch som är i stort behov av arbetskraft. Utöver utbildningen får de även vara med och färgsätta staden och rusta upp utsatta stadsdelar och ta del av glädje och gemenskap.

Utbildningen sker i 3 olika steg:

  1. Under 3 månader får deltagarna testa på måleriyrket tillsammans med en erfaren måleriinstruktör där de även målar upp konstverken i delprojektet “21 km konst”. Fokus ligger på individen och personlig utveckling som präglas av samarbete, glädje och gemenskap.
  2. Om intresset kvarstår får ungdomarna gå vidare till vuxenutbildning som pågår under 9 månader. Där ingår både teori och företagslagd praktik hos ett måleriföretag.
  3. Efter avslutad utbildning har ungdomen en lärlingsbok och är anställningsbar som lärling i en bransch som har hög efterfrågan av arbetskraft. Genom ett nära samarbete med våra fadderföretag är vi med och stöttar deltagarna även efter utbildningen.

 

Varför?

Arbetslösa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden får en utbildning och möjlighet till jobb

Utsatta stadsdelar rustas upp och målas vilket enar vår stad Göteborg

Fastighetsägare får fina bostäder med nöjda hyresgäster

Måleriföretagen får ökad arbetskraft

Av vem?

Projektet drivs av bland annat av Måleriföretagen i Väst, Framtidskoncernen, färg- och kemiföretaget AkzoNobel, Göteborgs 400-årsjubileum 2021, Göteborgs stad vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen och är delfinansierat av Svenska ESF-rådet och Allmänna Arvsfonden.

Sedan starten 2014 har….

 59 arbetslösa ungdomar fått arbete

2200 ungdomar engagerat sig under olika målerievent

Göteborg fått fina färgglada målningar

 

21 km konst – världens längsta konstverk 

En viktig del i Sätt färg på Göteborg är att vi just nu håller på och skapar världens längsta konstverk “21 km konst”. Konststräckan som är 21 km lång går från Blå stället i Angered till Röda stens konsthall vid Klippan i Majorna och kommer bestå av en målad cykelväg, dekorerade vimplar, konstverk målade på jättevepor och permanenta målningar på väggar, i tunnlar och på andra ytor. Konstverken som målas upp i stråket har noggrant valts ut i samband med den internationella konsttävlingen Gothenburg Art 21 som projektet arrangerade våren 2017. Den 21 km långa konststräckan kommer att vara färdig till Göteborgs 400-års jubileum 2021 och börjar att målas upp med hjälp av våra deltagare nu under våren 2018.

 

Bli supporter

För att fortsätta nå våra mål, arbeta mot en ökad integration, sätta arbetslösa ungdomar i jobb och att sammanlänka staden med hjälp av färg så behöver vi samarbeta för att få detta att fortsätta fungera. Vi har därför valt ut företag som är verksamma inom konststräckan “21 km konst” att bli supporter av projektet (se separata kartor för detaljplan baserat på stadsdelar).

Att vara supporter innebär:

  • Genom att bidra med minst 15,000 kronor som supporter ger du oss möjlighet att sätta fler ungdomar från utsatta områden i arbete.
  • Insamlade medel används till instruktörer och coacher som lotsar och utbildar ungdomarna till riktiga jobb!

Klicka på respektive karta för att se hur nära er verksamhet ligger konststräckan
1. Angered 

2.Hammarkullen 

3. Hjällbo

4. Alelyckan

5. Gamlestaden

 6. Marieholm 

7. City
8. City / Majorna

9, Majorna

 

 

 

bli-supporter
supporteravtal