Supporter

Bli supporter

Sätt färg på Göteborg är ett färg och sysselsättningsprojekt som sätter arbetslösa ungdomar från utsatta områden i arbete och binder samman staden. Målet med projektet är att med hjälp av färg öka sysselsättningen bland ungdomar som leder till ökad integration och minskat utanförskap.

 

Varför?

Arbetslösa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden får en utbildning och möjlighet till jobb

Utsatta stadsdelar rustas upp och målas vilket enar vår stad Göteborg

Fastighetsägare får fina bostäder med nöjda hyresgäster

Måleriföretagen får ökad arbetskraft

Av vem?

Projektet är initierat av Måleriföretagen i Väst och drivs i nära samarbete med Framtidskoncernen, färg- och kemiföretaget AkzoNobel, Göteborgs 400-årsjubileum 2021, Arbetsförmedlingen och är delfinansierat av Svenska ESF-rådet och Allmänna Arvsfonden.

Sedan starten 2014 har….

 65 arbetslösa ungdomar fått arbete

2500 ungdomar engagerat sig under olika målerievent

Göteborg fått fina färgglada målningar

Bli supporter

För att fortsätta nå våra mål, arbeta mot en ökad integration, sätta arbetslösa ungdomar i jobb och att sammanlänka staden med hjälp av färg så behöver vi samarbeta för att få detta att fortsätta fungera. Vi har därför valt ut företag som är verksamma inom konststräckan “21 km konst” att bli supporter av projektet (se separata kartor för detaljplan baserat på stadsdelar).

Att vara supporter innebär:

  • Genom att bidra med minst 15,000 kronor som supporter ger du oss möjlighet att sätta fler ungdomar från utsatta områden i arbete.
  • Insamlade medel används till instruktörer och coacher som lotsar och utbildar ungdomarna till riktiga jobb!

 

 

Klicka på respektive karta för att se hur nära er verksamhet ligger konststräckan
1. Angered 

2.Hammarkullen 

3. Hjällbo

4. Alelyckan

5. Gamlestaden

 6. Marieholm 

7. City
8. City / Majorna

9, Majorna