Vad är Cool Roofing?

Cool Roofing minskar den globala uppvärmningen

Cool roofing innebär att mörka låglutande tak sprutmålas eller ”coatas” med en vit specialfärg. Det leder i sin tur till att taket får solreflektionsegenskaper (förmågan att reflektera bort solens infraröda och ultravioletta våglängder), precis som snö, och reflekterar solstrålning/värme ut i rymden. Målet är att minska byggnadens klimatavtryck och hindra den globala uppvärmningen.

En vit takyta med höga solreflektionsegenskaper ger en avsevärt lägre temperatur jämfört med ett mörkt tak och bidrar därmed till att överföra mindre värme till själva byggnaden. Detta är en viktig egenskap i varmare klimat då det bidrar till att reducera både byggnadens kylbehov och byggnadens klimatavtryck. 

Enligt mätningar i varierande klimat kan vit färg minska takets yttemperaturer med 20 till 42 grader. I ett framtida klimat kommer dock både vintrar och somrar att bli varmare, med färre dagar med snö och fler med extrem värme. Alltså kommer behovet av komfortkyla att öka.

Var i Sverige får kalla vita tak önskad effekt med reducering av global uppvärmning?

En datorhall i Luleå, med enormt stor värmealstring, funkar utmärkt! Ett köpcentrum, varuhus eller lagerlokal med kylbehov, i Stockholm och söderut funkar utmärkt. De flesta hus med låglutande tak och kylanläggning i Väst- och Sydsverige funkar bra. Befintliga eller planerade solceller på låglutande tak med vit coating ger ännu större positiv effekt på klimatet genom beskrivna effektökningar på solcellerna.

I USA, som har tillämpat tekniken med kalla vita tak under lång tid, har den genomsnittliga effekten uppmätts till en koldioxidreducering motsvarande 1 ton koldioxid per 10 m2 takyta och år!

USA:s Environmental Protection Agency ger följande rekommendationer för när svala tak kan vara lämpliga:

· I klimat där det är 27 °C eller varmare under minst tre månader om året

· Om byggnaden har ett högt kylbehov, såsom ishallar, serverhallar, laboratoriemiljöer och industrier.

· Om det finns problem i byggnaden att hålla inomhustemperaturen på acceptabla nivåer utan luftkonditionering

· Om taket utgör mer än 25 % av byggnadens ytterskal. Låga och vidsträckta byggnader som är vanliga i industriområden kan alltså tjäna på detta.

Bedömd effekt

I en stad utgörs generellt 20-30 % av ytan av tak. Detta varierar självklart mellan olika områden och typologier. Beräkningar för olika amerikanska och asiatiska städer visade på att en ökning av albedot med 0,1-0,3 på 30 % av takytorna kunde ge en temperaturminskning i staden om 0,1-0,5 °C 91.

För- och nackdelar?

Fördelar

 • Ger både direkta och mer långsiktiga besparingar när det gäller byggnadens uppvärmningskostnader.
 • På grund av temperatursänkningen kan energianvändningen för luftkonditionering sänkas. Då luftkonditionering kyler inomhusluften genom att föra ut den varma luften höjs utomhustemperaturen när det är varmt inne, vilket gör staden ännu varmare. Energiförbrukningen minskas under perioden med högst energibehov
 • Coating med vit yta förlänger livslängden på takmaterialet (med 10 år eller mer), som på platta/låglutande tak ofta är asfaltpapp, gummi eller plåt.
 • Verkningsgraden hos solceller ökar markant (i genomsnitt 30%) om dessa står på ett ”platt” vitt tak och är vinklade mot solen, dels som en effekt av ett solljus kommer både uppifrån och nedifrån (studsar på det vita taket), dels för att den omgivande lufttemperaturen är lägre som en effekt av det vita taket, vilket solceller föredrar
 • miljöcertifiering
 • Arbetsmiljön och vistelsemiljön i hus utan kylanläggning, som blir för varma under sommarhalvåret förbättras markant.
 • ökar takets livslängd

Nackdelar

 • Ett tag efter att ett vitt tak installerats sjunker ofta albedot (se förklaring nedan) till följd av ansamlingar av damm och smuts. Den mesta nedsmutsningen sker under det första året. (Motargument: Vita tak hålls dock i stort sett rena om de sluttar mer än 5 grader. Annars kan de behöva tvättas för att återställa albedot.)
 • Ljusa tak kan vara bländande (Motargument: om taket placeras öst om byggnaden ja, annars nej)
 • Passar inte in i alla miljöer
 • Ökat uppvärmningsbehov på Vintern

Hur funkar det?

Albedo är ett mått på reflektionsförmåga eller den andel av en kortvågig strålning som reflekteras från en belyst yta. Ett albedo på 1,00 betyder att allt ljus reflekteras och 0,00 albedo betyder att inget ljus reflekteras.  

Ett enkelt sätt att förstå begreppet albedo är att tänka sig skillnaden på att en solig sommardag ha på sig en vit eller svart tröja. Den svarta tröjan absorberar (suger åt sig) solens strålar och blir varm medan den vita tröjan reflekterar (kastar tillbaka) solens strålar och blir därmed inte så varm.